Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Områdesplanering, hinduism (rel. vt-21)

Skapad 2021-03-08 10:26 i Centralskolan Tierp
Grundskola 8 Religionskunskap

Innehåll

Vecka

Innehåll

Att läsa

Uppgifter

9

 Viktiga tankar och texter.

 

 

236-243

1-6

10

Forts. viktiga tankar och texter + hinduismen i vardagslivet.

 

243-252

 

 

7-11

 

 

11

Onsdag 17/3:  Repetition + Prov

 

Alla ovanstående

 

Alla ovanstående

 

 

 

Repetitionsuppgifter

Uppgifter markerade med (*) ger möjlighet för mer fördjupande resonemang.

1.       På vilket sätt märks det att hinduerna anser Ganges vara en helig flod?

2.       ”Hinduismen” och ”sanatana dharma” är egentligen samma sak.

a)       Varifrån kommer de olika uttrycken?

b)      Vad betyder de?

c)       Vilket uttryck använder indierna helst själva?

3.       Vilka är hinduismens heliga skrifter? Nämn något om innehållet i dem.

4.       Några viktiga begrepp inom hinduismen är: brahman, atman, samsara, karma och moksha.

a)       Skriv en förklaring till varje begrepp.

b)      Förklara hur de hänger samman.

c)       Jämför de fem begreppen med tankar i andra religioner. Förklara och motivera dina jämförelser.*

5.       Målet för en hindu är att bryta återfödelsen.

a)       Berätta om de olika vägarna till målet.

b)      Argumentera för vilken väg som är lättast/svårast att följa.

6.       Resonera: Är hinduismen en mono- eller polyteistisk religion?*

7.       Vilka är hinduismens tre viktigaste gudar och vilka roller har de i världen?

8.       Vad är en avatar inom hinduismen? Känner du till några avatarer från något annat sammanhang?

9.       Berätta om hur en hinduisk gudstjänst (puja) går till.

10.   Det indiska samhället påverkas fortfarande av det så kallade kastväsendet.

a)       Vad innebär kastväsendet?

b)      Vilka är de fyra ursprungliga kasterna (varna)?

c)       Vilken grupp menas med ”de oberörbara”, ”Guds barn”, eller ”daliter” (de förtryckta)?

d)      Vilket av orden ovan bör man använda?

e)      Vilka skäl kan människor använda för och emot kastväsendet?*

11.   Hur kan man använda sig av hinduismens läror när det gäller…

a)       … kvinnors situation i Indien?*

b)      … de kastlösas ställning?*

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: