Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2021-03-08 10:43 i Skogsgläntan förskola Eslöv
Förskola
“Varje barn har rätt till en likvärdig läsande förskola”. Att alla barn får utforska sin språk-, läs- och skrivutveckling utifrån sitt eget intresse och har lyhörda pedagoger som utmanar och inspirerar barnen och samtidigt har höga förväntningar på barnen och undervisningen. Eslövs kommuns språkpolicy 2020

Innehåll

Bakgrund och Syfte:

 

Utifrån observationer har vi sett att barnen behöver utvecklas inom språk samt visat ett intresse för språk och bokstäver.

Syftet är att kunna utöka förståelsen för det talande språket och bokstäver.

 

Mål:

 

Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla och stärka språket
samt utveckla barnens språkliga medvetenhet och förståelse för symboler och bokstäver.

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Hur?

 • Öppna frågor
 • Pedagogisk dialog
 • Samtal
 • Högläsning
 • Drama
 • Utbildningsmiljöer
 • Skapande
 • Digitalisering
 • Berättande
 • Härvarande och närvarande pedagoger

När, var, vem?

Den styrda undervisningen kommer att ske oftast på förmiddagen.

Det levande lärandet sker under hela dagen.

 

Malin med äldre Ekorrarna

Linnea med mellan Ekorrarna

Rebecka med yngre Ekorrarna

 

Undervisningsmiljöerna kommer att variera efter aktiviteter.

 

Teori/forskning/beprövad erfarenhet

Lekresponsiv undervisning

Samspelsteori

Scaffoling

Moduler från Läslyftet

Bornholmsmodellen

Proximala utvecklingszonen (Vygotskij)

Ann S. Pihlgren

Niklas Pramling

Linda Linder

Erika Kyrk Seger

Margareta Öhman

 

 

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera genom:

 • observationer
 • film
 • foto
 • skrift
 • lärloggar

Hela arbetslaget ska dokumentera

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: