Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering

Skapad 2021-03-08 10:55 i Skogsgläntan förskola Eslöv
Förskola
Förskoleavdelningen i Eslövs kommun har en vision om att informations- och kommunikationsteknik ska vara ett naturligt verktyg i det dagliga pedagogiska arbetet. Förskolan ska tillhandahålla en flexibel lärmiljö som rustar barnen med nödvändiga kunskaper i en föränderlig värld. Därför ska IKT-verktyg som ett redskap för lärande och undervisning vara ett inslag som används på ett genomtänkt och pedagogiskt sätt i samspel mellan barn och personal för att skapa en nyskapande och kreativ lärmiljö.

InnehållBakgrund och Syfte:

Barnen behöver ett fördjupat kunnande inom digitalisering samt har de visats intresse för digitala verktyg.

Syftet är att barnen ska få en större förståelse för digitala verktyg, uttryck och symboler.


Mål:

Att digitala uttryck och verktyg ska vara en naturlig del i förskolans vardag. Det digitala ska vara ett verktyg för barn som stödjer, fördjupar och utmanar lek, utforskande och lärande. 

 


Aktivitet och Metod: 

Hur?

 • Appar

 • Mickropskop

 • Projicering

 • Utforska digitala och analoga uttryck

 • Kreativa och estetiska utbildningsmiljöer

 •         Öppna frågor, hypoteser

 •          Pedagogisk dialog

 •         Samtal

 •         Skapande

 •        Härvarande och närvarande pedagoger

 •      Har en utbildningsmiljö med våra digitala verktyg 

 •      Kollegialt lärande

 •      Väver in digitala verktyg i vårt projekt/tema och olika ämneNär, var, vem?

Introduktion på digitala verktyg sker oftast på fm i samband med en undervisning. Men finns tillgängligt och aktivt för barnen hela dagen.

Digitala verktyg finns att kunna användas i alla våra utbildningsmiljöer.

Hela arbetslaget står för introduktion och inspiratör, men övriga pedagoger på skogsgläntan är medaktörer 

 

Teori/forskning/beprövad erfarenhet/litteratur

Samspelsteori

Sociokulturellt perspektiv

Scaffoling

Proximala utvecklingszonen (Vygotskij)

Ulla-Karin Lundgren Öhman

Linda Linder

Erika Kyrk Seger

Mia Mylesand

Malin Andersson och Therese Åkerblom Dokumentation

Vi kommer att dokumentera genom:

-        observationer

-         film

-         foto

-         skrift

-     lärloggar

Hela arbetslaget ska dokumentera

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: