Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sagor

Skapad 2021-03-08 11:50 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola F Svenska Matematik Bild
Du ska få lära dig om olika sagor och vad det är som gör att dom kallas för sagor. Du kommer även få jobba med sagoproblem i matematiken.

Innehåll

Vi kommer arbeta med:

 • Skapa bilder och skriva ord till
 • Sagors uppbyggnad
 • Berätta kort om en saga/återberätta sagor muntligt och skriftligt
 • Lösa ett enkelt matematiskt problem.
 • Göra egna sagor/berättelser 
 • Få kännedom om att det finns olika typer av sagor
 • Bli bekant med olika författare.
 • Göra experiment med utgångspunkt i sagans värld

 

Hur ska vi göra detta:

Kooperativt

Redovisa med rekvisita

Samtala

Skriva 

Dramatisera

Ipad Bookcreator

Läsa och lyssna på sagor

Se film

Se teater

Skapa, rita 

Genrepedagogik

Berättelseansikte

Sagotärningar

Experiment 

 

Som en utvärdering av temat kommer barnen att planera, skriva, skapa rekvisita och redovisa egna sagor och berättelser för resten av gruppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: