Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation Svenska/SVA uppgift 7-9

Skapad 2021-03-08 12:09 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde tränar du på att hålla en muntlig presentation. Du lär dig om strukturer för tal och muntliga presentationer. Vi arbetar med språkets struktur och grammatikuppgifter. Alla ska lämna in sitt tal skriftligt och hålla det muntligt inför läraren eller en större grupp. Olika elever följer olika läromedel i SVA klassen

Innehåll

Muntlig presentation Svenska/SVA uppgift 7-9

I detta arbetsområde tränar du på att hålla en muntlig presentation. Du lär dig om strukturer för tal och muntliga presentationer. Vi arbetar med språkets struktur och grammatikuppgifter. Alla ska lämna in sitt tal skriftligt och hålla det muntligt inför läraren eller en större grupp.

 

Olika elever följer olika läromedel och kurser i SVA klassen

 

Kurs Jalla A muntlig presentation 

Träna på grundläggande teknik vid muntliga presentationer.

Skriva ett intressant innehåll i en muntlig presentation i ett eget ämnes val.

Kunna skillnad på Satsdelar och ordklasser och förstå agrundläggande skillnad hur   man böjer Adjektiv när det står efter verb.

Kunna framföra presentationen  muntligt med hjälp av stödord och ge och få respons till kamrater på konstruktivt sätt

 

Kurs Jalla B

Känna till några international och internationella kända tal och personerna som höll dem. 

Träna på att urskilja drag som gör att tal når fram.

Träna grammatik.

Kunna förklara ordklassen verb och olika böjningar av verb. Titta på böjning och betydelse skillnader på olika modala hjälpverb så som brukar, vill måste etc.

Skriva ett eget tal. Ett tacktal eller politiskt tal.

Kunna framföra talet  muntligt med hjälp av stödord och ge och få respons till kamrater på konstruktivt sätt

 

Kurs Jalla C
 Att hålla tal och specifikt ett kortare sådant som når fram. 
Vilka strukturer kan man använda. Läsa om exempel i kursboken.

Skriva ett eget minital

Kunna framföra talet  muntligt med hjälp av stödord och ge och få respons till kamrater på konstruktivt sätt

Dessutom lära sig mer om Grammatik Repetera ordklasser och satsdelar samt repetera hur man böjer i infinitiv form och Presens particip och i presens och i perfekt particip

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.
  SvA  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
  SvA  E 9
 • Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: