👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

V. 10 Planering stjärnan

Skapad 2021-03-08 14:21 i Lussebäckens förskola Helsingborg
Förskola
Vi är kvar i vårt utforskande om värmen på olika sätt. Utifrån barnens intresse fortsätter vi utforska hur gör vi oss varma. När är vi varma? Termosen har de fått varm choklad i. Men kan den vara kall?

Innehåll

Mål:
"Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov."

"Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer."

"Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter."

 

Fröken Hatt

Syfte:

Vilka förmågor, färdigheter och begrepp vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla?

Begrepp: Kall, varm, ryker.

Föra ett resonemang. Språkutvecklande för barnen. Barnen får efter sina idéer får upplevelser, vi provar praktiskt. Hade de rätt? Hur kändes det?

Vad vill vi att barnen ska utforska/upptäcka/uppleva/lära utifrån sina intressen och förkunskaper? 

Uppleva kall choklad i en termos. Använda sina förkunskaper om när de fick varm choklad i termosen. Vad är det för skillnad denna gången när den är kall.

Undervisning:

Fröken Hatt kommer till skogen med picknick med kall choklad i. 

 

 

Bok

Syfte:

Vilka förmågor, färdigheter och begrepp vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla?

Ge barnen förutsättningar att få förståelse för att man kan använda olika material att bygga hus med. 

Vad vill vi att barnen ska utforska/upptäcka/uppleva/lära utifrån sina intressen och förkunskaper? 

Koppla till projektet - Vilket hus ger mest värme av de olika materialen? Barnen kan återberätta bokens händelser och innehåll i boken.

Undervisning:

Vi läser boken "Greta Grisbygger hus" med rekvisita 

 

Värme

Syfte:

Vilka förmågor, färdigheter och begrepp vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla?

Ge barnen förutsättningar att få förståelse för olika begrepp som varm, kall, element.

Ge barnen förutsättningar att få förståelse för vad som händer när varmt vatten möter kall luft och tvärtom. 

Vad vill vi att barnen ska utforska/upptäcka/uppleva/lära utifrån sina intressen och förkunskaper? 

Här vill vi utforska värme på förskolan. Några frågeställningar som vi är nyfikna att få svar på utifrån barnens uppfattningar: Vad är det som gör att vi känner oss varma här inne på förskolan? När är vi varma? Vad är element? Finns det element på förskolan?

Undervisning:

En kort reflektion kring om värme, vad kan barnen om värme? Hör barnens diskussioner och samtalar om dem.

Gör en hypotes utifrån barnens tankar och uppfattningar om värme. 

Vi känner på element på förskolan. Är de varma? Vad tror ni det händer om förskolans element är kalla?

Experiment: varmt vatten möter kall luft- utomhus

Kökssamarbete

Syfte:

Vilka förmågor, färdigheter och begrepp vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla?

Varmt, smälta, kan resonera om varför osten smälter, ser skillnader-innan och efter

Vad vill vi att barnen ska utforska/upptäcka/uppleva/lära utifrån sina intressen och förkunskaper? 

Vad händer med våra mackor när de varit i ugnen? Barnen har gjort olika saker i vårt samarbete. Hur tänker de innan vi stoppar in det i ugnen utifrån sina erfarenheter. Och hur ser det ut när det kommer ut ur ugnen.

Undervisning:

Varma mackor med ost och ketchup.

 

Samarbetsövningar

Syfte:

Vilka förmågor, färdigheter och begrepp vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla?

Samarbeta, lyssna på varandra, turtagning, komma till tals och uttrycka sina tankar. 

Vad vill vi att barnen ska utforska/upptäcka/uppleva/lära utifrån sina intressen och förkunskaper? 

Undervisning:

Samarbetsövning med boll och ring.

 

TAKK 

Vi arbetar med TAKK tecken för att förstärka barnens språk och språkförståelse. Genom att använda tecken ger vi barnen möjlighet till att göra sig förstådd och kunna kommunicera utifrån sina tankar och uppfattningar. 

Varje vecka introducerar vi ett nytt tecken där vi lär oss att använda i den dagliga verksamheten. 

 

 

Laiban

 

Dans

 

 

 

Efter undervisning:

Vad är det barnen försöker förstå och utforskar?

Hur möter barnen… Hur använder barnen… Hur berättar barnen om…

 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

 

 

Reflektion:

Vad intresserar barnen sig för i sitt utforskande?

Vilka frågor tror vi att de undersöker?

Vilket material och verktyg verka stödja dem i sitt utforskande?

Vilket lärande ser vi hos barnen?

 

 

Analys:

 Vad i det barnen gör kan vi utmana vidare i? 

Vilka förmågor har de möjlighet att utveckla?

Vilka frågor väcks hos oss?

Varför blev det som det blev?

Kunde vi gjort något annorlunda?

 

 

Framåtsyftande planering:

Hur planerar vi att gå vidare?

Vem gör vad? När och hur?

 

 

 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Inflytande - Barnen uttrycker sina idéer, tankar och åsikter. • Våga välja vad man vill göra eller gå till(demokratiska principer)

 • när barnen bjuder in kompisar i leken. 


 • att barnen kan 

visa hänsyn, respekt,

 • kunna säga sina åsikter och tankar

 • kunna säga ifrån

 • hjälpa och samarbeta 

 • när barnen vågar sig uttrycka sina tankar på olika sätt

 •  

Utforska vår närmiljö


Välja aktivitet utifrån sig själv och valmöjligheter.Mindre grupperSamarbetsövningar

 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.

Omsorg, utveckling och lärande - Barnen har utvecklat sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer.

-kunna koppla projektet till sin egen lek eller kommunikation

-benämna orden och har förståelse för vad de begreppen betyder

-kan återberätta utifrån sina uppfattningar om projektet

-sätta ord

-föra en diskussion

-TAKK när vi ser att barnen använder mer tecken i sin kommunikation. 

-lärmiljö


mindre grupper


pedagogiska undervisningar


vara närvarande i den fria leken. Vad pratar barnen om? Koppla projektet i leken? Hur? Vilka begrepp använder dem?   

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

 •  

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Normer och värden -Utbildningen utformas efter barnens behov och intressen. • när barnen hittar sina intressen 

 • när barnen kan sortera materialen tillbaka innan de börjar på en ny lek. 

 • när barnen kan koppla projektet till deras tidigare erfarenheter 

 • Barnen stannar kvar i miljön

Lärmiljö-tillfört nya material


sätter upp dokumentationer för