Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och naturvetenskap

Skapad 2021-03-08 14:22 i Tomtebo förskola Flen
Vi vill att barnen ska utveckla sin förståelse för naturvetenskap och teknik. Vi ingår i projektet NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) i Ludvika Kommun.
Förskola
Vi vill tillsammans väcka barnens intressen för naturvetenskap och teknik på ett lustfyllt och utforskande sätt. Att barnen ska våga prova sig fram utan att vi kräver rätt svar.

Innehåll

Nuläge

Barnen har visat på ett stort intresse för hur olika saker fungerar. De ser möjligheter som vi vuxna inte ser och vågar prova sig fram. Vi har frågat barnen om de vet vad teknik är? Ett par barn svarade då att ficklampan är teknik och kläder kan vara teknik. De flesta visste inte vad teknik är för någonting. Vi vill därför uppmärksamma barnen på vad som är teknik i vår vardag.

 

Mål

Vi vill väcka barnens nyfikenhet och intresse för teknik och naturvetenskapliga fenomen i vardagen.

 

Tillsammans lär vi och forskar om vad som är teknik .

Syfte

Vi vill att barnen ska få möjlighet att upptäcka vad som är teknik. De ska få möjlighet att få prova på olika praktiska  experiment tillsammans med oss  pedagoger i mindre grupper.

Hur

Det kommer att finnas inslag av språk, matematik, utevistelse, olika begrepp, motorik samt  använda våra sinnen: tex. lukt och smak.

Tillsammans i mindre grupper kommer vi prova på olika experiment flera gånger i veckan.

Vi kommer prata om vad som är teknik och dela med oss av varandras kunskaper.

Vi använder oss av Utbildningsradions program : Veta och teknikpatrullen. Dessa kunskaper får barnen sedan prova på själva att omsätta i praktiken, genom att göra egna upptäckter. Tex. göra en egen frys, en båt, m.m.

 Ansvariga

Alla pedagoger på avdelningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: