Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasi och realitet med Kanin och Igelkott

Skapad 2021-03-08 14:45 i Talgoxen Haninge
Förskola
Vi kommer ha ett utforskande arbetssätt som utgångspunkt där pedagogerna är lyhörda för, utgår från och stöttar barnens intressen och frågeställningar. Där nyfikenhet genomsyrar allt vi gör.

Innehåll

Underrubrik: Vi utforskar med kanin och igelkott

För majoriteten av Sälens barn (1-3) är detta deras första år på förskola och de har därmed även regelbundet sina första möten med diverse material, vänner, situationer, känslor och tankar. Vi kommer därför att ha ett utforskande arbetssätt som utgångspunkt där pedagogerna är lyhörda för, utgår från och stöttar barnens intressen och frågeställningar. Där nyfikenhet genomsyrar allt vi gör. Allteftersom att dessa möten sker och barnens kunskaper och erfarenheter byggs på sker ”nya möten” med tidigare situationer men nya erfarenheter och kunskaper där utforskandet fortsätter.

Vi är nyfikna på de situationer, känslor, idéer, tankar och kompisar vi möter samt det vi upplever sensoriskt. Kanin och igelkott kommer genom kompisböckerna, kortare sketcher och som våra kompisar inne på avdelningen att leda oss in i leken och utforskandet av exempelvis normer och värden samt det sociala samspelet. Dessa blir instrument för att undersöka hur man kan vara en bra kompis, dels genom att finnas där för varandra, dels genom att stötta och utveckla lekar vi befinner oss i.

Barnen kommer att delas in i små grupper för att skapa mindre sammanhang med lugnare miljö och bättre förutsättningar för fokuserat, djupare utforskande där barnens intressen, reflektioner och reaktioner kan tas tillvara på mer effektivt. De mindre grupperna gör det även lättare för oss pedagoger att se, uppmuntra och stötta varje enskilt barn.  

Detta projekt är en flexibel röd tråd som kan följa oss genom hela dagen oavsett vilken situation vi befinner oss i under pandemin.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: