Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikter AST Vidingsjöskolan

Skapad 2021-03-08 14:50 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska
Eleverna kommer att få skriva egna dikter. Eleverna kommer att få läsa moderna och historiska dikter.

Innehåll

Period

Mars och April 2021

 

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

Genom elevernas egna producerade dikter. 

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

Hur väl eleven kan använda sig av det som kännetecknar en dikt.

 

 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

Eleverna kommer att läsa moderna och historiska dikter.

 

Eleverna kommer att skriva dikter tillsammans samt egna dikter.

.

Eleverna kommer att titta på urplay.se och se filmerna, skapa en poetisk text och skapa dikter som känns.

 

Eleverna kommer att få lära sig om vad som kännetecknar en dikt såsom några dikter rimmar, andra gör det inte, en dikt behöver inte vara en sammanhängande handling, en dikt kan uttrycka personliga upplevelser, känslor och tankar. Orden är ofta ordnade rad för rad och ofta i olika grupper, en dikt har ofta korta meningar och upprepningar av ord som ger rytm samt att en dikt innehåller många beskrivande ord.

 

Arbetsmaterialet är bland annat Läsning pågår och svenska kartläggning LGR 11.

 

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur arbetet går?

Genom kontinuerlig muntlig återkoppling.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: