Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa, sex och relationer

Skapad 2021-03-08 14:49 i Nyhedsskolan Rättvik
Sex och samlevnad, människokroppen åk 5
Grundskola 5 Samhällskunskap Biologi
Arbetsområdet ger grundläggande kunskap om människans pubertet, sexualitet och reproduktion, men den ställer också viktiga frågeställningar som berör identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Att vara ung idag: många unga får information om sex och relationer från nätet och tv-serier, vilket kan ge en onyanserad eller direkt felaktig bild av vad som är normalt och vad som förväntas av dem i en relation. Sexualundervisning är därför av betydelse för att ge "balans och kunskap".

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområde

Under några veckor framöver ska vi jobba med arbetsområdet kroppen och hälsa. Här kommer vi följa programserien "Snacka om sex" som består  av sex avsnitt som med lättsam ton och en stor portion igenkänning och humor ska inspirera i arbetet inom sex och samlevnad. Serien genomsyras av ett inkluderande förhållningssätt - alla ungdomar ska känna att de duger och att de får vara som de är. Avsnitten berör:

 1. Puberteten
 2. Kärlek och relationer
 3. Kroppen
 4. Sex och samlevnad
 5. Könssjukdomar och skydd
 6. Internet och relationer

 

Mål

 • Ha kunskap om vad som händer med kroppen under puberteten
 • Ha kunskap om identitet, jämställdhet och relationer 
 • Ha kunskap om hur olika kroppsdelar fungerar och samverkar med varandra
 • Ha kunskap om hur kroppen påverkas av sömn, kost och motion
 • Ha kunskap om mannens och kvinnans underlivsanatomi
 • Ha kunskap om vår fortplantning, hur ett barn blir till och utvecklas i mammans kropp
 • Ha kunskap om de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna
 • Ha kunskap om genus
 • Känna till sexuella variationer 
 • Ha kunskap om hur man agerar ansvarsfullt på nätet samt konsekvenserna av att dela och sprida bilder.

 

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer bland annat följa serien "Snacka om sex", diskutera olika frågeställningar både i par, mindre grupper och helklass. Vi kommer göra olika övningar i klassrummet som berör identitet, jämställdhet och relationer.     

Det kommer även finnas en frågelåda i klassrummet där du efter varje lektion ges möjlighet att lägga en anonym fråga, något du lärt dig eller något annat du vill berätta. Dessa frågor och påståenden kommer sedan att besvaras och diskuteras vid senare lektionstillfällen. 

 

Redovisningsform

Du kommer få möjlighet att visa vad du lärt dig i muntliga diskussioner och i de övningar vi kommer göra i klassrummet. Vi avsluter arbetet med ett skriftligt slutprov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6

Matriser

Sh Bi
Hälsa, sex och samlevnad

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Biologins begrepp och resonemang
Du har baskunskaper om könsorganen, pubertet och befruktning och visar det genom att; ge några exempel på organens delar, hur puberteten påverkar kroppen och hur befruktningen går till och gör detta genom att använda biologins begrepp till viss del.
Du har goda kunskaper om könsorganen, pubertet och befruktning och visar det genom att; förklara hur könsorganen fungerar, hur puberteten påverkar kroppen och hur befruktningen går till och gör detta genom att använda biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om könsorganen, pubertet och befruktning och visar det genom att; förklara hur könsorganen och dess delar fungerar, hur puberteten påverkar kroppen och hur befruktningen går till och hur detta hänger ihop och gör detta genom att använda biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Diskutera och anpassa nivån
Du kan till viss del diskutera hälsa (identitet, relationer och normer) på ett enkelt sätt och ställer ibland frågor till de andra i gruppen eller på annat sätt för diskussionen framåt. Du gör det genom att till viss del anpassa ditt språk och dina begrepp så att det ibland går att förstå.
Du kan diskutera hälsa (identitet, relationer och normer) på ett enkelt sätt och ställer frågor till de andra i gruppen eller på annat sätt för diskussionen framåt. Du gör det genom att anpassa ditt språk och dina begrepp så att det oftast går att förstå.
Du kan diskutera hälsa (identitet, relationer och normer) på ett enkelt sätt och ställer frågor, kommer med nya tankar och förklarar för de andra i gruppen. Du gör det genom att anpassa ditt språk och dina begrepp så att det går att förstå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: