Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktivitetsplanering Spanarna TAKK

Skapad 2021-03-08 16:45 i Gräsåkers förskola Ekerö
Förskola
Detta är en planering för hur vi kommer arbeta med TAKK.

Innehåll

Aktivitet: Använda oss av TAKK med hjälp av bilder med bilder och tecken. 

Mål (vad?): Målet är att alla barn ska komma till tal och känna sig trygga att kommunicera med andra. Med hjälp av TAKK kan barnen bli mera trygga att uttrycka sig.  

Syfte (varför?): Syftet med TAKK är att barnen ska få stöd i sin språkutveckling genom användande av tecken tillsammans med verbalt språk. 

Organisation (hur?): Vi använder TAKK så mycket vi kan under:

 • samlingar
 • alla vardagssituationer
 • aktiviteter
 • vi har veckans tecken som introduceras på måndagar

 

Fördelar med TAKK:

 • Taltempot saktas ner. Det tar längre tid att teckna än att tala. Detta gör det lättare för individen att följa med i det som sägs
 • Det är lättare för individen att förstå det som sägs eftersom det är de meningsbärande orden som teckna.
 • Tecken ger tre vägar till förståelse; det man hör, det man ser och det man känner. Detta underlättar för förståelse av det som sägs.
 • Tecken stannar kvar längre. Till skillnad mot ett talat ord kan man göra ett tecken  långsammare.
 • Ett teckens betydelse ändras sällan även om man gör det långsammare.
 • Det är lättare att visa hur ett tecken görs än hur ett ord uttalas.
 • Det är lättare motoriskt att göra ett tecken med händerna än att säga ett ord med munnen.
 • Ett bra hjälpmedel åt barn med annat modersmål än svenska.

Det är viktigt att veta att TAKK alltid stärker den talade språkutvecklingen. TAKK hindrar aldrig språkutvecklingen. Om och när en individ kan använda ett talat ord kommer han eller hon att göra det istället för att teckna. TAKK kan vara en väg till talat språk.

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: