👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställning av Nationella prov i svenska och SvA åk 3 vt-21

Skapad 2021-03-08 19:21 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Sammanställning av Nationella prov sv och sva åk 3 2021

Innehåll

 

Matriser

Sv SvA
Sammanställning av nationella prov i sv och svA vt-21

Delprovsresultat

N: nått kravnivån, EN: ej nått kravnivån
N
EN
Delprov A – gruppuppgift:
A1 Eleven kan delta i samtal under gruppuppgiftens gång. A2 Eleven kan ställa frågor i gruppen som handlar om uppgiften. A3 Eleven kan framföra egna åsikter om hur uppgiften ska lösas. A4 Eleven kan lyssna på andra och bygga vidare på vad andra säger genom att ge kommentarer. Kravnivå: tre av fyra aspekter ska vara uppfyllda.
Delprov B – läsa berättande text:
B Eleven kan läsa och förstå berättande text. Kravnivå 13/18
Delprov C – läsa faktatext:
C Eleven kan läsa och förstå faktatext. Kravnivå 14/18
Delprov D – individuell högläsning:
D1 Eleven kan läsa ut ord och meningar relativt obehindrat (endast några felläsningar) med hjälp av ortografisk helordsläsning. D2 Eleven kan korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar. D3 Eleven kan utnyttja ljudningsstrategin vid behov och /eller stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa ska avläsas.
Delprov E – individuellt textsamtal:
E1 Eleven kan återge huvuddragen av händelseförloppet i den lästa texten. E2 Eleven kan kommentera och föra enkla resonemang om den lästa texten. E3 Eleven kan relatera den lästa texten till egna erfarenheter.
Delprov F – skriva berättelse:
F1 Sv: Eleven kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning. SvA: Eleven kan skriva en berättande text med en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling
Delprov G - stavning och interpunktion
G1 Eleven kan stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord. (formord - ex en, ett, var, när, till, första, att) (Innehållsord= substantiv, adjektiv och verb) G2 Eleven kan på minst tre ställen i en text börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken.
Delprov H – skriva faktatext:
H1 Sv: Eleven kan återge grundläggande delar ur en enkel faktatext så att innehållet klart framgår. SvA: Eleven kan återge en enkel faktatext så att innehållet blir begripligt. H2 Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp. Det innebär att minst 10 av de 14 stödorden (eller omskrivningar av stödorden) som finns med på elevbladet ska finnas med i texten och användas korrekt.