Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmskapande

Skapad 2021-03-09 09:07 i Vinbergsskolans fritidshem Falkenberg
Grundskola 1 Biologi
Vi kommer under några veckor arbeta med filmskapande. Eleverna ska planera, bygga rekvisita av olika material och därefter skapa en kortare film med hjälp av digitala verktyg.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Syftet är att låta eleverna genom samarbete i grupp, utveckla idéer och omsätta det i handling. Samt använda olika material och digitala verktyg. 

 

Mål 

- Få eleverna att samarbeta genom att lyssna, framföra åsikter och komma överens.

- Skapa med olika material och Ipad.

- Ge eleverna djupare kunskap om vad Ipaden kan användas till.

- Skaparglädje.

Elevernas intressen, initiativ och behov 

Det finns ett intresse hos eleverna för att skapa och använda digitala verktyg.

Utvärderingen 

Hur?

Samtal med eleverna och gruppdiskussioner 

Elevutvärdering, eleverna får lämna synpunkter om vad de tyckte var bra/mindre bra. 

Vad?

- Hur de arbetar i grupp.

- Deras kreativa sida.

- Problemlösning.

Undervisning, arbetsformer och aktiviteter 

Hur?

Eleverna kommer att få jobba i grupper om 5-6 personer och få skapa en kortare film med hjälp av en app. Rekvisitan ska byggas av olika material och former för att sedan spelas in med hjälp av iMovie. 

Eleverna kommer sedan få presentera sin film för resten av gruppen sen spela upp den om de vill.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: