Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisböcker

Skapad 2021-03-09 09:44 i IPS Majorna The International Preschool AB
Förskola
Materialet består av tio böcker som handlar om utvalda artiklar ur barnkonventionen. I sagorna om Igelkott, Kanin och kompisarna får vi en förståelse för vikten av tolerans och respekt för andra människor. Sagorna är tänkta att vara en ingång till det långsiktiga arbete med Barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna som ska fortgå genom förskolan.

Innehåll

Kompisböckerna är en serie med 10 berättelser om Kanin och Igelkotts vardag. Kompisböckerna är tänkta att fungera som ett konkret verktyg att använda i arbetet med värdegrunden vilket genomsyrar all verksamhet. Kanin och Igelkott är bästa vänner men ibland kan även vänner bli ovänner.

Vi kommer att läsa böckerna gemensamt och arbeta på oliks sätt för att förmedla de olika böckernas budskap. Vi vill skapa gemenskap och en förståelse för allas värde och hur man kan använda sig av de egna förmågan att bland annat säga stopp, dela med sig och ges utmaningen att behandla de inre och yttre känslorna.

Mål och syfte är:

 • Vårt arbete med kompisböckerna syftar till att ge barnen möjlighet och strategier som de kan använda i det sociala samspelet.
 •  att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra.
 • Vi vill att barnen ska få en medvetenhet som sin egen roll i olika situationer, och i sammanhang där barnen känner igen sig.
 • Vi vill även ge dem redskap att hantera olika situationer och konflikter.
 • Att utveckla metoder med hjälp av böckerna och gemensamt undersöka hur vi i vår grupp på bästa sätt kan utvecklas och skapa gemensamma regler utifrån böckerna och får möjlighet att undersöka och utforska sin egen kamratkultur.
 •  Dela med sig, Säg förlåt, Säg stopp, Prata om det, Sprid glädje, Vänta på din tur, Lyssna och kom överens, Samarbeta, Visa dina känslor, Lugna ner dig.

Hur / Metod:

 • Boksamtal, Dramatisera, Spel, Skapande, Rörelselek, Sekvensbilder, Sång.
 • Vi introducerar karaktären kanin och Igelkott för barnen och vi läser böckerna.
 • Vi arbetar med en bok i taget, vi läser, ser på film, vi sätter in rollspel.

Kopplingar till Läroplanen: 

 • Att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet, nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.
 • Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenhet i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
 • Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om att andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: