Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårtema

Skapad 2021-03-09 10:39 i Förskolan Loket Mönsterås kommun
Förskola
Vi undersöker vad som händer i naturen nu när snön har smält bort och det börjar bli vår ute.

Innehåll

     

Var är vi?

Vi är ofta utomhus utanför gården och gör regelbundna naturpromenader i omgivningen. Tillsammans undersöker vi naturens skiftningar och upplever med våra sinnen. 

 

 

    

Vart ska vi?

Väcka ett större intresse för olika arter, naturens skiftningar efter årstiderna och naturens kretslopp.

I utemiljön skapas naturliga lärotillfällen för matematik och konstruktion. T.ex. räkna antal, jämföra längder och storlekar, hög och låg samt bygga kojor, vindskydd, hinderbanor m.m.  

Varför ska vi?

Vi vill lägga grunden för ett ansvarsfullt förhållningssätt mot djur och natur samt grundlägga ett intresse för ekologi och naturvetenskap.

Dessutom vill vi ta vara på naturen och närmiljön för att stimulera barnens nyfikenhet och lust att lära, erbjuda dem gemensamma upplevelser att samtala kring och utveckla sitt språk, träna på matematik, röra på kroppen samt uppleva med alla de fem sinnena: syn, hörsel, känsel, lukt och smak.  

 


   

Hur gör vi?

Gemensamma diskussioner där vi utgår från vad barnen hittar.  


Tillsammans observerar vi olika arter vi träffar på, både växter och djur.
Inne på avdelningen kommer vi sätta upp ett träd på en vägg.

 

Vi dokumenterar genom att efter hand sätta upp de olika växterna och djuren vi undersöker i dess habitat runt trädet. Vi kommer söka fakta genom så väl böcker som digitalt för att tillsammans lära oss mer. 

 

Vi kommer att fota saker vi ser, samla naturmaterial samt avbilda genom olika skapande tekniker och material, t.ex. måla, rita, klippa och klistra m.m. 

Genom sånger och ramsor med anknytning till årstiden och till de djur och växter vi stöter på, återkopplar vi till barnens upplevelser och hjälper dem att sätta ord på det vi sett och hört. 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: