👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio 8 kapitel 4 Samband och förändring VT-21

Skapad 2021-03-09 10:49 i Forssaklackskolan Borlänge
Samband och förändring åk 8
Grundskola 8 Matematik
I det här avsnittet ska vi arbeta med matematiska samband, beräkna, beskriva och tolka förändringar. Att kunna förstå och använda modeller för samband och förändring är viktigt för att ta dela av och förstå till exempel ekonomi och naturvetenskap, men också för att kunna delta i samhällsdebatten och vardagliga diskussioner. Du har nytta av dessa kunskaper för att fatta bra beslut när du tecknar mobilabonnemang eller tar ett lån på banken. Kunskap om vad som påverkar en situation eller vad som driver en förändring är avgörande för att vi som konsumenter ska kunna göra kloka val.

Innehåll

I det här kapitlet kommer du att lära dig om

 • Procent och promille
 • Förändringsfaktor
 • Algebra och procent
 • Procentenheter
 • Koordinatsystem
 • Grafer
 • Proportionalitet och linjära samband

 

Vi arbetar med uppgifter kopplade till boken för att träna på metoder och begrepp.

Vi har genomgångar av metoder, begrepp och hur man redovisar sina tankegångar med matematikens språk. 

Vi gör olika övningar för att lära oss om metoder, problemlösning, begrepp, resonemang och kommunikation.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att hantera:

 • Procent och promille
 • Förändringsfaktor
 • Algebra med procent
 • Procentenheter
 • Koordinatsystem
 • Grafer
 • Proportionalitet och linjära samband

Bedömningen sker både muntligt på lektionerna samt genom resonemang- och problemlösningsuppgifter och prov.

 

Videor

4.1 Procent triangeln

4.1 Promille

4.2 förändringsfaktor

4.3 Algebra och procent

4.4 Procentenheter

4.5 Koordinatsystem

4.6 Grafer

4.7 Proportionalitet och linjära samband

4.8 Mer om linjära samband (intro)

4.8 Mer om linjära samband- del 1

4.8 Mer om linjära samband - del 2

Uppgifter

 • Planering och självskattning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Metod
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
Du använder grundläggande metoder för att lösa matematiska uppgifter inom området.
Du använder relativt väl fungerande metoder för att lösa matematiska uppgifter inom området.
Du använder väl fungerande metoder för att lösa matematiska uppgifter inom området på ett effektivt sätt.
Problem
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
Löser elevnära problem helt eller delvis, genom att använda någon strategi.
Löser olika problem på egen hand genom att motivera helt eller delvis och använda lämplig strategi utifrån problemets karaktär.
Löser med säkerhet olika problem. Kan själv finna, motivera och tillämpa olika strategier. Kan formulera enkla matematiska modeller passande för sammanhanget.