Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling åk 4

Skapad 2021-03-09 11:12 i Spängerskolan Kristianstad
Jordens resurser och hållbar utveckling
Grundskola 4 Geografi
20% av jordens befolkning disponerar 80% av jordens resurser. Vilka naturresurser finns på jorden? Hur använder vi resurserna? Vem/vilka får ta del av dem? Hur används de nu och i ett långsiktigt perspektiv? Vi kommer även att undersöka hur våra val i vardagen ger för effekter idag och hur man kan bidrar till en hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla kunskaper om vilka jordens naturresurser är och vad de används till. Du kommer även att lära dig var naturresurserna finns och vilka konsekvenser som kan uppstå vid människans användning av dem. Undervisningen ska också medverka till att du utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer hållbar utveckling. 

Innehåll undervisning

Vi kommer att använda oss av faktatexter, klassrumsdiskussioner, egen forskning och se på film.

Vi kommer att studera vilka jordens naturresurser är och var de finns. Vi kommer att studera hur människor i olika levnadsmiljöer använder jordens resurser samt vilka konsekvenser som kan uppstå.  

Vi kommer att diskutera hur vi ska få en jämlik och hållbar värld. 

Vi kommer att arbeta med FNs globala mål.

Vi går igenom nya ord och samtalar om vad de betyder.

Vi kommer att arbeta med instuderingsfrågor. 

Du ska kunna:

 

 • Beskriva vilka resurser som finns i naturen, var de finns och hur de används av människan.
 • Beskriva vilka konsekvenser människans användning av jordens resurser får, och hur vi kan ta hand om jorden på ett bättre sätt
 • Förklara vilka människor som bestämmer över resurserna och varför, och vad det får för konsekvenser för hur människor lever i olika delar av världen
 • Kunna förklara begrepp som naturresurs, fossila bränslen, förnybara resurser, biobränsle, konsumtion, hållbar utveckling, levnadsvillkor, växthuseffekt, biologisk mångfald och ekosystem.

 

Bedömning

Jag kommer att göra en bedömning utifrån kunskapskraven:

 • din analytiska förmåga,  att göra jämförelser mellan tillgång och fördelning av jordens resurser i olika delar av världen.
 • din kommunikativa förmåga, att berätta och resonera om orsaker till olika levnadsvillkor i världen och vad det får för betydelse för människor.
 • din förmåga att hantera information, att läsa texter i ämnet, att bearbeta information i filmer.
 • din begreppsliga förmåga, att förstå och använda ord och begrepp som förnybara och ej förnybara naturresurser, konsumtion.

 

Uppgifter

 • Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  C 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  C 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  A 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  A 6

Matriser

Ge
Kunskapskrav geografi

Kunskapskrav

E
C
A
Du kan på ett enkelt sätt resonera om vilka naturresurser som finns, var de finns, hur de används och vilka konsekvenser som kan uppstå vid användningen av dem.
Du kan på ett fungerande sätt resonera om vilka naturresurser som finns, var de finns, hur de används och vilka konsekvenser som kan uppstå vid användningen av dem.
Du kan på ett väl fungerande sätt resonera om vilka naturresurser som finns, var de finns, hur de används och vilka konsekvenser som kan uppstå vid användningen av dem.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du kan föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du kan föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: