Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vatten

Skapad 2021-03-09 11:56 i Båtsmans förskola Ale
NTA Vatten
Förskola
Vad händer med vatten i olika former? Vi vill ge barnen möjlighet att experimentera, leka med och upptäcka vatten i olika former.

Innehåll

 

 

Var är vi?

Vi ser att barnen visar intresse för vatten både inomhus och utomhus. Barnen leker med vatten i tvättrummet och häller och öser med vatten ute på gården. Tack vare en kall januari kunde vi pröva många experiment ute med vatten som väckte nyfikenheten hos barnen. Vi ställde frågor som tex:

-Vad händer med vatten när det blir kallt?

- Kan man måla på snö?

- Vad händer när man blandar vatten med socker?

 

Vart ska vi?

Vi vill ge barnen möjlighet att experimentera, leka med och upptäcka vatten i olika former. Varje barn ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda begrepp och nya ord inom området samt se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att utforska, ställa frågor om och samtala om naturvetenskapliga fenomen.

Mål:

Att barnen får möjlighet att utveckla sin förståelse för begrepp och ord som har med vattnets olika former att göra.

Att barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att reflektera och uttrycka sina tankar.

 

 

 

Hur gör vi?

 

Vi utgår från Ann Pihlgrens Undervisning i förskolan (2017) där vi strävar efter att ha en stöttande undervisningsmiljö där barnen får utforska tillsammans med pedagoger som utmanar och inspirerar. Vi tänker högt tillsammans med barnen och analyserar och sorterar det som sker. 

Vi kommer att göra olika experiment från tex Russinhissen-enkla experiment i fysik och kemi och Youtube och vi kommer titta på filmer på Urplay. Experimenten gör vi både inom-  och utomhus på förskolan. Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera  och samarbeta genom att arbeta i mindre grupper. Varje barn får då större utrymme för samtal och bättre chans att i lugn och ro upptäcka och reflektera. I samband med experimenten får barnen reflektera över vad de sett och vad de tror fenomenet berodde på med hjälp av oss pedagoger.

 Vi ställer öppna frågor som leder till samtal och gör barnen delaktiga t.ex. Vad tror ni kommer hända om...? Var tror ni snön kommer ifrån? Hur tror ni att vatten blir till is? Vad behöver vi vatten till? Vad är vatten?  

Vi analyserar och reflekterar över det som sker i arbetslaget på vår veckoplanering. Barnens processer dokumenteras i lärloggarna i Unikum. 

 

Hur blev det?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: