Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2021 Omsorg, utveckling och lärande Grodan

Skapad 2021-03-09 12:33 i Lergökens förskola Lunds för- och grundskolor
Exempel
Förskola
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

Innehåll

 

2. Planerade insatser

Vi planerar att  fokusera på lek, rörelse, matematik, språk och naturvetenskap.

Minst 2 gr /vecka gå till gröningen i parken

När vi är på förskolan dela barnen i mindre grupper och fördelar oss inne och ute för att få så bra lärtillfällen som möjligt.

 

Lek

Vi vill hjälpa barnen till att hitta sin förmåga till lek, bredvid och tillsammans allt efter ålder. Och att träna på sin förmåga att stanna kvar i leken.

 

Rörelse

Miljön i parken ger spontant många tillfällen till motoriska aktiviteter.

 

Matematik

Med hjälp av naturmaterial som finns i parken lä oss av matematiska begrepp så som lång/kort, liten/stor osv

 

Språk

Högläsning, Polyglutt , samtal, sång och musik.

 

Naturvetenskap

Undersöka växter och insekter i parken.

 

 

3. Förväntade effekter

Att vi ser att barnen utvecklar sin lek och samspel.

Utvecklar sitt språk, sina begrepp och intresse för det levande som finns i vår närmiljö.

 

 

 

 

4. Metodval

 Vi kommer att dokumentera med bild, text och reflektion

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: