👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 4

Skapad 2021-03-09 14:22 i Kulltorpskolan Kristianstad
Grundskola 4 Historia
Vi ska läsa om Medeltiden. Detta kommer vi att göra genom att använda lärobok, svara på frågor, se på film och läsa skönlitteratur.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden åk 4

Kunskapskrav Historia

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar kunskap om utmärkande drag och personer från medeltiden.
Eleven visar god kunskap om utmärkande drag och personer från medeltiden.
Eleven visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan till viss del resonera om samhällsförändringar under medeltiden.
Eleven kan resonera om samhällsförändringar under medeltiden.
Eleven visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan till viss del jämföra människors vardag på medeltiden och idag.
Eleven kan jämföra människors vardag på medeltiden och idag.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder.
Eleven visar till viss del kunskap om medeltidens kulturmöten genom att jämföra med nutidens.
Eleven visar kunskap om medeltidens kulturmöten genom att jämföra med nutidens.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder.
Eleven visar till viss del kunskap om medeltidens migration genom att jämföra med nutidens.
Eleven visar kunskap om medeltidens migration genom att jämföra med nutidens.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder.
Eleven visar till viss del kunskap om medeltidens politik genom att jämföra med nutidens.
Eleven visar kunskap om medeltidens politik genom att jämföra med nutidens.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och motiverar sitt resonemang med underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven kan nämna något sätt hur medeltiden har påverkat vårt samhälle idag.
Eleven kan nämna flera sätt hur medeltiden har påverkat vårt samhälle idag.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp.
Eleven kan använda och förklara några historiska begrepp.
Eleven kan använda och förklara flera historiska begrepp.