Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den karolinska tiden en del av Stormaktstiden

Skapad 2021-03-09 14:29 i Nyhedsskolan Rättvik
Stormaktstiden
Grundskola 5 Historia
Kunskaper i historia ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Detta arbetsområde handlar om den karolinska tiden som är en del av Stormaktstiden.

Innehåll

 

Så här arbetar vi

- Vi kommer se på filmer.

- Läsa i läroboken.

 - Vi samtalar och reflekterar.

- Ni kommer få uppgifter att arbeta med både enskilt och i grupp.

- Vi kommer också arbeta med informationssökning och källkritik.

Det här ska du kunna:

-Kunna beskriva hur levnadsvillkoren för män, kvinnor och barn såg ut på Stormaktstiden och kunna jämföra detta med hur det ser ut i samhället idag.

-Kunna förstå och förklara hur olika händelser, personer etc. från den tiden påverkat hur vi har det idag.

-Kunna använda källor av olika slag och samla och bearbeta information.

Vi kommer att ta upp:

-Att år 1611-1718 kallas för stormaktstiden.

-Några svenska kungar Karl X Gustav, Karl XI och karl XII. 

-Vad har stormaktstiden betytt för Sverige idag.

-Det trettioåriga kriget

-Häxprocesser

-Hur Sveriges gränser förändrades under stormaktstiden.

-Förklara ord och begrepp från den här tiden.

Jag kommer att bedöma:

-Din förmåga att jämföra levnadsvillkoren på Stormaktstiden med hur det är idag.

-Din förmåga att förklara hur händelser på Stormaktstiden har påverkat hur vi har det idag.

-Din förmåga att använda historiska källor, samt hur du sorterar och bearbetar information.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
    Hi
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
    Hi
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
    Hi

Matriser

Hi
Stormaktstiden

E
C
A
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlinga
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: