👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individer och grupper, åk 4

Skapad 2021-03-09 15:18 i Sjökarbyskolan Österåker
Vi kommer att arbeta med kapitlet Individer och grupper ur samhällskunskapsboken Upptäck samhälle.
Grundskola 4 Samhällskunskap
Vi människor är individer som tycker olika, men ingen av oss skulle klara oss på egen hand. Vi behöver varandra! Du är en del av en grupp, i din familj, i klassen, kanske i ett lag, i kompisgänget, i en släkt och i samhället.

Innehåll

Mål

Du ska kunna ge exempel på:

 • olika grupper man kan tillhöra
 • en minoritetsgrupp och dess rättigheter
 • för- och nackdelar med att tillhöra en viss grupp
 • vilka konsekvenser mobbning kan få
Du ska också:
 • förstå skillnaden mellan mobbning och diskriminering
 • kunna ange vilka faktorer som avgör om ett bråk är mobbning
 • kunna förklara vad det innebär att ha lika rättigheter, för t.ex. homosexuella
 • kunna förklara orsaker till att familjestrukturen har förändrats
 • kunna resonera kring varför vissa egenskaper anses som "tjejiga eller killiga"

Centrala områden

 • Familjen förr och nu.
 • Hur olika familjer kan se ut.
 • När föräldrar flyttar isär.
 • Skolan förr och nu.
 • När barn mår dåligt.
 • Vad är mobbning?
 • Vad är nätmobbning?

Arbetsgång

Vi kommer att:

 • titta på film.
 • diskutera frågeställningar i mindre grupper samt i helklass.
 • läsa faktatexter ur boken Upptäck samhälle.
 • arbeta med instuderingsfrågor.

Bedömning

Du kommer att bedömas i:

 • diskussioner vi har i klassen.
 • ditt deltagande på lektionerna.
 • hur du svarar på instuderingsfrågorna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6