👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden, Gustavianska tiden och 1800-talets Sverige och Europa

Skapad 2021-03-09 17:31 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska Historia
I detta spännande arbetsområde tar vi vid där Stormaktstiden slutar och Frihetstiden börjar. En ny tid av stor förändring utvecklas och lägger en viktig grund för det samhälle som vi lever i idag.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien

 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor

 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika folkgrupper

 •  Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige

 •  Vad historiska källor, exempelvis dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män

 •  Exempel på hur 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser

 • Hur historiska personer och händelser har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider

 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkningar betyder och hur de används i historiska sammanhang

 • Tidsbegreppet frihetstiden samt olika syn på dess betydelse

Hur ska vi arbeta?

Arbetet i klassrummet kommer att utgå från läroboken Upptäck Historia - sidorna 190-227

 • Läsa i boken/texthäftet och arbeta med olika typer av uppgifter så som att svara på frågor om det du läst och att skriva olika typer av texter

 • Arbete och diskutera enskilt, i par, i mindre grupper och i helklass

 • Praktiskt arbete med begrepp som: Likheter & skillnader, orsak & konsekvens, och källor

 • Kortare filmer

 • Skriftligt prov i slutet av arbetsområdet

Vad ska du lära dig?

 • Hur det kommer sig att tiden mellan 1719-1772 kallas Frihetstiden

 • Vilka folkgrupper som fick det bättre under Frihetstiden

 • Orsaker till och konsekvenser av befolkningsökningen under 1700- och 1800-talet

 • Hur dessa förändringar har påverkat oss i dagens moderna Sverige

 • Vad olika historiska källor kan lära oss om 1700-och 1800-talet

 • Vilken typ av kung Gustav III var

 • Kunna placera olika historiska tidsepoker i kronologisk ordning

 • Hur demokratin förändras under Frihetstiden, Gustavianska tiden och fram till 1866

 • Likheter och skillnader då och nu

Matriser

Hi Sv SvA
Sverige och Europa under 1700- och 1800-talet

E
C
A
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållande­vis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Utvecklingslinjers påverkan på samtiden
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Spår av historien
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur och förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur och god språklig variation.
Skrivregler
I texter använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texter använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texter använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.