Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktion med lego.

Skapad 2021-03-09 19:27 i Bäckskolan Linköping
Grundskola F – 3
Under detta fokusområde kommer eleverna få bygga med lego enligt instruktion. De kommer att få samarbeta med fasta kooperativa roller. Eleverna kommer även kunna påverka fokusområdets tidslängd utifrån den egna lusten.

Innehåll

Lärande mål

Formulera ett eller flera mål för arbetet med området. Målen beskriver vad eleverna ska lära av undervisningen. När målen formuleras blir förmåga och centralt innehåll, verksamhetens behov samt elevernas intressen viktiga utgångspunkter.

- att utifrån en instruktion bygga med materialet lego

- att utifrån olika roller samarbeta och arbeta utifrån sin roll( Kooperativt lärande)

- att eleverna upptäcker/ upplever lust att konstruera och att arbeta tillsammans.

 

Undervisning

Beskriv de aktiviteter som kommer att genomföras och det innehåll eleverna kommer att få möta för att nå målen. Ange tidsramar och ansvarsområden. Beskriv hur eleverna ges inflytande över arbetet.  

 

 Legokonstruktion- eleverna delas upp att arbeta 2 och 2, de får legolådor med instruktion att bygga.  Materialet är Legofriends nivå från 5 År.

Kooperativt lärande- eleverna turas om att ha roller i byggandet.

Organisatör och konstruktör. Pedagogerna bestämmer rollerna och eleverna turas om. Tidsbestämt. 

Eleverna kommer att få möjlighet till fler uppdrag.

 

 

Utvärdering

Beskriv hur ni ska dokumentera och utvärdera hur väl målen har nåtts. Detta görs med fördel tillsammans med eleverna.

Pedagogerna-Observerar  ( samarbete, konstruktion utifrån instruktion, svårighetsnivå, rollerna, lust) 

Eleverna- tummen upp/ner, intervju (lust svårighetsnivå, samarbete, rollerna)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: