Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen åk 5, vt-21

Skapad 2021-03-10 08:22 i Västra Karups skola Båstad
Biologi, klass 5. Vårterminen 2021.
Grundskola 5 Biologi
Varför är blodet rött? Kan man klara sig utan skelett? Var tar hamburgaren vägen, när du har ätit upp den? Detta och mycket mer kommer vi ta reda på i vårt arbetsområde om kroppen. Vi kommer bland annat att läsa faktatexter, samtala och genomföra undersökningar.

Innehåll

UNDERVISNING

Under detta arbetsområde kommer vi att:

 • Ha gemensamma genomgångar.
 • Titta på film.
 • Diskutera och svara på frågor.
 • Planera, genomföra och utvärdera  undersökningar.
 • Dokumentera undersökningar.
 • Arbeta med faktatexter.

 Under arbetsområdet kommer vi att ta reda på och lära oss:

 • Namn på organ som finns i kroppen (begrepp).
 • Var organen sitter och vilken funktion de har (begrepp och modell)
 • Om matens väg genom kroppen. 
 • Om vikten av att äta bra kost.
 • Använda begrepp och ge exempel när du beskriver t ex andning, blodet, hjärtat samt muskler och skelett.

 

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Vara delaktig och aktiv på lektionerna.
 • Genomföra experiment på ett systematiskt och säkert sätt.
 • Dokumentera dina  undersökningar.
 • Genomföra de uppgifter, undersökningar och bedömningsuppgifter som du får under arbetsområdet.

 

 BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Planera och genomföra enkla undersökningar.
 • Dokumentera dina undersökningar i text och bild.
 • Se sammanhang genom att ge exempel och beskrivningar med användning av biologins begrepp.
 • Resonera kring hälsa och relatera detta till några samband i kroppen.
 • Söka information från olika källor samt resonera kring deras användbarhet.
 • Använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget.
 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: