Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokredovisning

Skapad 2021-03-10 09:04 i Hedängskolan 7-9 Sandviken
Grundskola F – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Du skall läsa en valfri skönlitterär bok som du sedan skall redovisa muntligt.

Innehåll

Du läser boken under fem lektioner i skolan.  Varje lektion skall du också göra en kort uppgift till boken. Denna uppgift kallas för bokloggen.

Uppgifter

  • Bokloggen

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
    Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Bokredovisning (muntlig)

1
2
3
Läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse genom att i huvudsak göra enkla sammanfattningar av textens innehåll.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av textens innehåll.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll.
Personbeskrivningar
Du redogör enkelt om personerna.
Du redogör för personernas yttre och inre egenskaper men även genom deras handlingar, tankar och känslor.
Du redogör med ett djup om personernas olika egenskaper, deras handlingar, tankar och känslor. Både övergripande och med detaljer.
Miljö/Tid
Du redogör för hur miljön ser ut och vilken tid boken utspelar sig i.
Du beskriver miljön och tiden boken utspelar sig i och ger exempel som förtydligar.
Du beskriver miljön och tiden boken utspelar sig i med ett djup och ger exempel som förtydligar.
Berättarteknik
Berättarteknik/ perspektiv
Du kan göra enklare tolkningar och analysera berättartekniken t.ex. kronologiskt upplägg och parallellhandling. Du kan även redogöra vilket berättarperspektiv som används.
Dina tolkningar och analyser kring berättarteknik och berättarperspektiv är väl underbyggda Du använder dig av exempel från texten för att illustrera författarens val.
Du kan tolka och analysera berättarteknik och berättarperspektiv med ett djup och använder dig av exempel från texten för att illustrera författarens olika val.
Budskap
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Omdöme
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppgbyggnad.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Eleven förbereda och genomföra en enkel muntlig bokanalys. I den har eleven redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll, viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven förbereda och genomföra en muntlig bokanalys. I den har eleven utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll , relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven förbereda och genomföra en muntlig bokanalys. I den har eleven välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll, god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Frihet från manus
Du är delvis bunden till manus, men utan att det nämnvärt stör intrycket.
Du är till största delen fri från manus.
Du är helt fri från manus, vilket bara används som ett stöd.
Du talar för fort och det blir svårt att följa.
Du anpassar röstvolym och talhastighet så att framförandet blir relativt intressant och lätt att följa.
Du anpassar röstvolym och talhastighet så att framförandet blir intressant och lätt att följa.
Du anpassar röstvolym och talhastighet så att framförandet blir intressant och mycket lätt att följa.
Jämföra Genre och egna upplevelser
Du kan göra enkla jämförelser med något annat som du läst, sett, hört eller varit med om. Du kan förklara och ge exempel på varför texten hör till en speciell genre.
Du kan göra jämförelser med andra texter eller situationer som du har läst, sett, hört, eller varit med om.
Du kan göra jämförelser med andra texter eller situationer som du har läst, sett, hört, eller varit med om.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: