👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen i Sverige

Skapad 2021-03-10 09:20 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Kristendomen är världens största religion, Sverige har varit kristet i ca 1000 år och utvecklingen har varit stor. Från dödsstraff och landsförvisning för de med annan livsåskådning till en stat med fullständig religionsfrihet. Vi gör ett par nedslag på vägen och ser hur utvecklingen har skett.

Innehåll

Vi kommer gå igenom Svenska kyrkans historia från övergången från asatron via Luthers protestantism till skapandet av frikyrkor i mitten på 1800-talet. Vi kommer prata om hur Svenska kyrkan är uppbyggd och organiserad samt titta lite på de största frikyrkorna och vad som kännetecknar dem. Till vår hjälp kommer vi använda böcker, power point och filmer. Arbetsområdet avslutas med en skrivuppgift där man bland annat får resonera hur man tror kyrkans roll påverkat samhället.

Matriser

Re
Kunskapskrav

E
C
A
har grundläggande kunskaper om kristendomen. Eleven visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.