Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Kartor

Skapad 2021-03-10 09:15 i Resursenhet Vide Palmblad Uppsala
Under de kommande sju veckorna kommer vi att arbeta med geografi. Vi kommer att studera kartor på flera olika sätt och lära oss att använda dessa som informationskällor för geografiska analyser. Vi kommer att lära oss flera geografiska begrepp och innebörden av dessa, tex kommer vi att lära oss mer om de olika klimatzonerna, var de finns och vad som utmärker dem.
Grundskola 7 Geografi
I geografin så kommer eleverna att få arbeta med kartografi, läran om kartans uppbyggnad och funktion. Vi använder många metoder och modeller för att beskriva omvärlden, men det viktigaste hjälpmedlet i geografin är kartan. Med hjälp av kartor och satellitbilder över större områden kan vi upptäcka tydliga mönster i jordytans uppbyggnad och t.ex. var världens tätbygder finns. Under momentet så kommer eleverna få arbeta med kartböcker för att lära sig hur man med olika metoder lär sig geografi. De kommer även att få lära sig om kartans uppbyggnad och problemen som uppstår med att skapa kartor. De kommer också att arbeta med namngeografi vilket innebär att de lär sig var olika platser ligger.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att du utvecklar olika kunskaper i ämnet i form av kartkunskap, naturgeografi, kultur- och samhällsgeografi samt regionalgeografi. Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Du ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara t.ex. i miljökunskap.

Centralt innehåll och undervisning

Kursen kommer innehålla följande moment:

 • Skapandet av mentala kartor
 • Geografiska platsers läge och storlek i förhållande till varandra, ekvatorn och noll- meridianen.
 • Faktakunskaper om olika kartor och hur man på ett bra sätt orienterar sig på en karta och i en kartbok, till exempel genom gradnätet.
 • Övningar som innefattar informationssökning ur olika tematiska kartor och redovisning av fakta från dessa.
 • Faktakunskaper om klimat- och vegetationszonerna, skillnaden mellan klimat och väder samt olika vädersystem.

Kunskapskrav (bedömning)

SO-ämnena är det viktigt att du deltar aktivt under lektionerna. Du deltar aktivt genom att arbeta framåt med materialet och uppgifterna som hör området till. Det är även viktigt att du deltar muntligt på lektionerna. Genom att delta muntligt så visar du vad du kan och du får en chans att ställa frågor. Genom att fråga lär man sig mer!

Uppgifter

 • Prov - Kartografi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Kunskapskrav geografi åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Geografiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
kartor & verktyg
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt välfungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: