Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inlägg: Vänskap på olika villkor (HT20 sv 1)

Skapad 2021-03-10 09:31 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Nu ska du skriva ett inlägg hur människor med olika förutsättningar kan odla sin vänskap.

Innehåll

Efter att ha läst och analyserat novellen De andras kalas av Liliana Heker ska du nu skriva ett inlägg om vänskap. Se uppgiften nedan, 

Uppgifter

  • Vänskap på olika villkor

Matriser

Sve
Vänskap på olika villkor

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll och kristisk läsning
Eleven diskuterar för- och nackdelar med att ha vänner med t.ex. annan bakgrund eller andra intressen. Eleven resonerar om vad som behövs för att en sådan vänskap ska fungera. Eleven presenterar något från Hekers novell. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar. Källhänvisningar finns om än inte helt fullständiga
Innehållet är som helhet fylligt och relevant. Det som eleven presenterar från novellen av Heker är rättvisande och väl valt. Källhänvisningen är infogad i texten.
Innehållet är nyanserat eller ger nya, relevanta perspektiv på ämnet eller i förhållande till Hekers novell.
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och begriplig, t.ex. genom referensbindning och enkla sammanhangssignaler. Omfånget är till viss del anpassat till situationen, dvs. texten är inte alltför kort.
Texten är tydligt strukturerad genom minst två av följande kännetecken: – varierade sammanhangssignaler – inledning och avslutning – rimlig styckeindelning som är konsekvent markerad.
Texten är tydligt strukturerad genom minst två av följande kännetecken: – varierade sammanhangssignaler – inledning och avslutning – rimlig styckeindelning som är konsekvent markerad.
Språk och stil
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.
Språket är varierat och delvis välformulerat. Stilen är anpassad till syftet, t.ex. genom variation mellan sakliga och värderande uttryck eller retoriska stilmedel såsom läsartilltal.
Språket är varierat och sådant att kommunikationen fungerar väl genom att innehållet är lätt att ta till sig. Stilen är delvis anpassad till texttypen och mottagaren, t.ex. genom variation av meningstyper, uttrycksfulla formuleringar eller illustrativa förklaringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: