Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk. 4 - Värme, kyla & väder

Skapad 2021-03-10 09:38 i Parkskolan Kristianstad
Vi kommer att lära oss om varför solen är viktig för livet på jorden, hur vi kan spara värme, hur värme kan sprida sig, hur vindar, moln, regn och snö uppstår, vad en väderprognos är och hur man mäter väder.
Grundskola 4 Fysik
Vi kommer att lära oss om varför solen är viktig för livet på jorden, hur vi kan spara värme, hur värme kan sprida sig, hur vindar, moln, regn och snö uppstår, vad en väderprognos är och hur man mäter väder.

Innehåll

Pedagogisk planering - Fysik

Parkskolan

Viktiga begrepp: blixt, snö, dimma, solceller, energi, solenergi, hagel, temperatur, tromb, kyla, vind, kylmedel, vindkraft, lagrad energi, väderprognos, leda värme, värme, meteorolog, växelvarm, moln, åska och regn. 

 

Konkretisering - detta kommer du lära dig:

 • Veta varför solen är viktig för livet på jorden. 
 • Kunna ge exempel på hur vi kan spara värme. 
 • Kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig. 
 • Kunna förklara hur vindar uppstår.
 • Veta hur moln, regn och snö bildas. 
 • Kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man kan mäta väder. 

 

Arbetssätt - såhär kommer vi jobba:

 • Läsa tillsammans i Koll på NO. 
 • Se på filmklipp.
 • Diskutera. 

 

Bedömning - såhär visar du vad du kan:

 • Delta aktivt i diskussioner och aktiviteter. 
 • Skriftligt prov. 

Uppgifter

 • Resultat Prov - Värme, Kyla & Väder

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Fy  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6

Matriser

Fy
Fysik åk. 4 - Värme, kyla & väder

E
C
A
Begrepp
Blixt, snö, dimma, solceller, energi, solenergi, hagel, temperatur, tromb, kyla, vind, kylmedel, vindkraft, lagrad energi, väderprognos, leda värme, värme, meteorolog, växelvarm, moln, åska och regn.
 • Fy  A 6
Jag förklarar minst 10 begrepp.
Jag förklarar minst 14 begrepp och kopplar dem till varandra.
Jag förklarar minst 18 begrepp och kopplar dem till varandra.
Undersökningar
 • Fy  A 6
 • Fy  A 6
Jag deltar i undersökningar och dokumenterar mina upptäckter.
Jag deltar i undersökningar, dokumenterar mina upptäckter och ställer frågor.
Jag genomför undersökningar, dokumenterar mina upptäckter och ställer frågor som kan hjälpa andra att förstå.
Beskriva väder
Vind, moln, regn och snö.
 • Fy  4-6
Jag beskriver hur två olika sorters väder bildas.
Jag beskriver hur tre olika sorters väder bildas.
Jag beskriver hur alla fyra sorters väder bildas och kan förklara hur de kan höra ihop med varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: