Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPRÅK - Före Bornholms modellen Språkfilurena

Skapad 2021-03-10 09:29 i Lövberga förskola Östersund
Förskola
Före Bornholmsmodellen är en språkmodell för barn i förskoleålder, som vuxit fram ur ett forskningsprojekt från Bornholm i Danmark. Forskningen har visat att språklig medvetenhet är en viktig förutsättning för att utveckla god läsinlärning. Får barnen ägna en liten stund varje dag åt språklekar klarar de läs- och skrivinlärningen bättre när de kommer till skolan.

Innehåll

Genom att använda Före Bornholmsmodellen i förskolan blir barnen medvetna om hur språket är uppbyggt. Varje ord sitter samman av olika språkljud, så kallade fonem. Man har kunnat se att lek med de olika språkljuden, genom rim och ramsor och andra språklekar, gör att det blir lättare att förstå ordavkodning, stavning och läsförståelse senare i skolans undervisning. Man har sett att det som ger särskilt goda effekter på barns läs- och skrivinlärning är när barn görs uppmärksamma på att lyssna efter olika ljud och att delta i olika bokstavslekar.

Två gånger i veckan samlas en grupp vi kallar för Språkfilurena tillsammans med två pedagoger. Boken innehåller färdiga veckoplaneringar med samlingar.

Språkfilurena har samma samling ca 2 veckor och går sen vidare mot nästa utmaning och planering. 
Övergripande kan man säga att varje samling innehåller:

- Upprop
- Veckans ramsa
- Högläsning
- Återberättande
- Meningar och ord
- Sånglek
- Språklekar
- Rim
- Tydligt avslut

Dokumentation ska ske i lärloggen av pedagogerna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: