Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP och veckoplanering avsnittet ljud

Skapad 2021-03-10 09:34 i Gröndalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Fysik
Beskrivning av fysikavsnittet ljud

Innehåll

 

 Lokal pedagogisk planering

 

Ämne: Fysik Åk 5

 

Arbetsområde: Ljud

 

Beskrivning av arbetsområde: Vi kommer under vecka 10-15 att arbeta med avsnittet ljud. Varje vecka kommer vi att ha chans att kunna varva praktiska laborationer med teoretiska diskussioner. 

 

Teori: 

 

- Diskussioner kring ett vetenskapligt arbetssätt med hjälp av demonstrationer som jag gör framför klassen. Då behandlas begreppen hypotes, resultat och slutsats och hur man inom forskningen använder sig av detta sätt.

 

- Arbetsuppgifter och texter i boken ”Lära NO”

 

- Till praktiska uppgifter skriver vi ner våra hypoteser/teorier samt resultat och slutsats. 

 

 

 

Exempel på praktiska moment:

 

- Laboration med linjaler som visar på hur vi skapar starka/svaga samt höga/låga toner.

 

- Laboration där vi tillverkar burktelefoner som visar på hur ljud transporteras i olika material, samt hur ljudvågorna når våra öron.

 

- Vi testar olika instrument och visar på hur dessa kan skapa olika toner.

 

- Systematiska undersökningar; frågeställning, planering och utförande börjar vi låta ta form stegvis.

 

 

 

Begrepp som tillhör området:

 

hypotes         resultat         slutsats          ljudvågor       frekvens        eko               

 

starka ljud/svaga ljud             höga toner /låga toner    infraljud        ultraljud        ljudkälla

 

ljudstyrka

 

Förmågor som ligger till grund för arbetsområdet: 

 

• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 

 

• genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 

 

• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

 

Centralt innehåll Detta arbetar vi med under arbetsområdet:

 

Fysik

 

Fysiken och vardagslivet 

 

• Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat. 

 

Fysikens metoder och arbetssätt 

 

• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

 

• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 

• Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter

 

och tidningsartiklar.

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 

 

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget. 

 

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. 

 

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. 

 

Bedömning

 

Du bedöms genom att jag observerar:

 

- Hur väl du deltar i de diskussioner vi har.

 

- Hur väl du kan utföra de praktiska försök och laborationer vi arbetar med.

 

- Hur väl du redovisar hypotes, resultat samt slutsats vid det praktiska arbetet.

 

- Hur väl du i skrift har dokumenterat ditt arbete. 

 

- Hur väl du kan besvara frågor om ljudets o natur på den examinationsform ni själva är med och bestämmer. (Läxförhör, inlämning etc.)

 

 

Veckoplanering avsnittet Ljud

 

Teoretiska moment:

 

vecka

Textbok

Arbetshäfte

10

s. 102, 104, 105

s. 1, 2

11

s. 106, 107

s. 3

12

s. 108, 109, 110

s. 4, 5

13

s. 112, 113

s. 6, 7

14 PÅSKLOV

-----

----

15

s. 114,115,116,117

s. 8, 9

 

 

 

Praktiska moment:

 

v. 10 ”Svängande linjalen + stämgaffel/örat mot bordet”

 

v. 11 ”Mäta ljudets hastighet”

 

v.12 ”Instrument”

 

v.13 ”Skeden i örat”

 

v. 15 ”Snabbtelefoner”

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: