👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Beta kap. 5-6

Skapad 2021-03-10 09:52 i Lingenässkolan Kristianstad
Matematik år 5 - Beta Kapitel 1
Grundskola 5 Matematik
Beta kapitel 5 och 6: Längd, vikt volym, skala, vinklar, area och omkrets

Innehåll

 

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

 • mäta och jämföra längder, volymer och vikter
 • samband mellan olika enheter för längd, volym och vikt
 • använda skala för att genomföra beräkningar i vardagliga situationer
 • känna igen, mäta och jämföra olika vinklar
 • egenskaper hos och namn på några polygoner som romb och parallellogram
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Följande begrepp ska du kunna efter avslutat område:

 • Kilo
 • Milli 
 • Centi
 • Deci
 • Hekto
 • Gradskiva
 • spetsig vinkel
 • trubbig vinkel
 • rät vinkel
 • skala
 • förminska
 • bas
 • höjd
 • parallellogram
 • romb
 • omkrets
 • area

Hur blir du bedömd?

Jag kommer att titta på din förmåga att:

- använda matematiska begrepp, t ex rät vinkel, skala, förminska, bas, höjd, parallellogram

- metod, välja och använda matematiska metoder för att räkna inom längd, vikt, volym omkrets och area. Hur du använder en gradskiva för att mäta vinklar.

problemlösning, formulera och lösa problem med hjälp av lämpliga strategier och metoder.

 - resonera och kommunicera, hur väl du kan berätta om hur du har tänkt, diskutera det med dina kamrater och om du kan visa det vid insatser på problemlösningspassen, vid läxor och arbetspass, vid diagnoser, test och prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik Beta Kap 5

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå2
Nivå 3
Nivå 4
Problemlösning
Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Du kan med stöd lösa enkla problem inom längd, vikt volym, skala, vinklar, area och omkrets
Du kan lösa enkla problem inom längd, vikt volym, skala, vinklar, area och omkrets
Du kan lösa problem i flera steg inom längd, vikt volym, skala, vinklar, area och omkrets.
Du kan lösa problem i flera steg inom längd, vikt volym, skala, vinklar, area och omkrets med effektiva strategier.
Begrepp
Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Du kan med stöd några begrepp inom området, t.ex. romb, centi, milli, deci, kilo, parallellogram och rät vinkel...etc. och ser något samband mellan dem.
Du kan några begrepp inom området, t.ex. romb, centi, milli, deci, kilo, parallellogram och rät vinkel...etc. och ser något samband mellan dem.
Du kan flera begrepp och använder dem i kända sammanhang genom att se samband i dem.
Du kan flera begrepp ock kan använda dem i nya sammanhang och se olika samband som finns mellan begreppen.
Metod och beräkningar
Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du kan med stöd beräkna längd, vikt volym, skala, vinklar, area och omkrets med viss säkerhet. Utföra mätningar med olika redskap med någorlunda framgång.
Du kan beräkna längd, vikt volym, skala, vinklar, area och omkrets med viss säkerhet. Utföra mätningar med olika redskap med någorlunda framgång.
Du kan beräkna längd, vikt volym, skala, vinklar, area och omkrets. Utföra mätningar med olika redskap och det blir mestadels rätt.
Du kan beräkna längd, vikt volym, skala, vinklar, area och omkrets med säkerhet. Utföra mätningar med olika redskap och det blir rätt.
Resonemang och Kommunikation
Förmåga att föra och följa matematiska resonemang. Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du kan med stöd visa hur du tänker och beräknar uppgifter inom områdena längd, vikt volym, skala, vinklar, area och omkrets och berätta hur du tänker.
Du kan visa på något sätt hur du tänker och beräknar uppgifter inom områdena längd, vikt volym, skala, vinklar, area och omkrets och berätta hur du tänker.
Du kan diskutera hur du tänker och beräknar uppgifter inom områdena längd, vikt volym, skala, vinklar, area och omkrets och visar detta på olika sätt.
Du kan diskutera och argumentera för hur du tänker och beräknar uppgifter inom områdena längd, vikt volym, skala, vinklar, area och omkrets samt visar detta genom att skifta mellan uttrycksformer.