Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omsorg, utveckling och lärande

Skapad 2021-03-10 09:54 i Lillsjöhögens förskola Östersund
Förskola
Våra prioriterade mål inom kap 2.2 i läroplanen samt insatser för att nå målen.

Innehåll

Mål att sträva mot

 Förskolan har utvecklat sin undervisning så att varje barn erbjudits förutsättningar att utveckla:

 * Sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenheten om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

*självständighet och tillit till sin egen förmåga

*nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

*förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

*förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna föreställningar

*fantasi och föreställningsförmåga

 

Arbetslagets fokus:

– ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

– stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra

 

Vad

 

1.      1. Vi kommer introducera leken genom kommunens gemensamma introduktionsmaterial, tillsammans med specialpedagoger kommer      vi göra en kartläggning för att besluta hur vi går vidare för att utveckla leken på förskolan.   

 

2.     2.  Alla pedagoger kommer fortbildas kring ett språkutvecklande arbetssätt som avspeglar sig i utbildningen på förskolan.

 

3.     3.  Vi jobbar med att alla ska få ett gemensamt utgångsläge för leken.

 

4.      4. Vi gör fantasistärkande material tillsammans med barnen.

 

 

5.     5.  Arbete kring pedagogens roll

 

 

Hur

 

1.    1.   Tillsammans med specialpedagoger kommer vi göra en kartläggning för att besluta hur vi går vidare för att utveckla leken på       förskolan.    

 

2.      2. Via möten och uppgifter.

 

3.      3.  Vi väljer sagor som avstamp för leken, då alla får en gemensam förförståelse. Vi arbetar vidare bortom boken, med frågor som -vad händer sen, och utgår från det i gemensamma lekpass.

 

4.     4.  Vi skapar material tillsammans med barnen för att stärka fantasin och förmågan att leva sig in i någon annans situation. Vi använder materialet på flera olika ställen, både i skogen, på gården och inomhus, för att lättare ta med leken mellan olika platser och uppmuntra till en fortsatt utvidgad lek.

 

5.   5.    Vi tar ca 15 minuter av våra gemensamma planeringsfredagar till att diskutera och reflektera kring vår pedagogroll i leken. Vi spanar efter vad vi gör bra, vad som kan utvecklas, vad i vårt agerande som gjorde att det blev som det blev.

Uppgifter

 • Reflektion tillsammans med barnen

 • Pedagogens reflektion

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18

Matriser

Observationsperiod

Nivå 1
Pedagogens roll
Förebild Driver vidare Utvecklar Lägger till material Tolkar leksignaler osv..
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
Hur reagerar barnen? Ser barnen till pedagogen?
Vilket material lockar?
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
Vad leker de med? Vad används inte? Hur använder barnen materialet?
Roller
Startar Driver Inspirerar Varaktighet i leken I eller utanför leken Vilken typ av roll
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
Vilka barn handlar det om? Hur ser grupperna ut? Hur startar leken?
Vilka lekar leker de?
Rollek Rörelselek Regellek Härma-lek
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
Vilka lekar lockar mest just nu? Hur ser rollekarna ut? Vilka barn väljer vilken lek?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: