Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Au restaurant

Skapad 2021-03-10 09:55 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Allons au restaurant !

Innehåll

BEDÖMNING: 23 MARS 2020

Mål för elev

Du ska kunna 

Grupparbete

  • ta emot en restaurangbeställning
  • beställa mat och dryck på en restaurang
  • använda partitiv artikel 
  • verbet prendre samt andra viktiga ord och uttryck som är användbara inom arbetsområdet
  • några matord
  • känna till lite om fransk mat och dryck

 

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdena Tala, lyssna, skriva och samtala¨.

Genomförande

 

Vi går igenom fraser för att beställa och ta emot beställningar. 

Vi arbetar med muntliga övningar samt hörövningar för att lära oss gå på restaurang.

Vi går igenom och arbetar med franskans partitiv artikel samt verbet prendre. 

 

 

Bedömning

Du visar att du kan restaurangfraserna genom att göra ett skriftligt förhör samt spela upp en restaurangscen. 

 

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna … utveckla sin förmåga att formulera sig i tal och skrift. 

 

Uppgifter

  • MIN DIALOG

Matriser

M2
Au restaurant

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala
Eleven kan uttrycka sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Exempel: Du förmedlar ett innehåll på ett sådant sätt att en fransktalande person förstår utan större problem. Du gör en del uttalsfel, men ditt uttal är begripligt. Din intonation ligger långt ifrån målspråkets (t.ex. låter det svenskt eller entonigt).
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Exempel: Du förmedlar ett innehåll och är tydlig, på ett sådant sätt att en fransktalande förstår utan problem. Du gör enstaka uttalsfel, men de stör inte begripligheten. Du talar med visst flyt. Din intonation påverkas till viss del av svenskan.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Exempel: Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra mig förstådd på målspråket. Du har ett näst intill korrekt uttal och du talar med flyt. Din intonation närmar sig målspråkets.
Skriva
Begriplighet
Du förmedlar ett innehåll, på ett sådant sätt att en fransktalande förstår utan större problem. Du gör en del störande språkfel men få förstörande fel.
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig på ett sådant sätt att en fransktalande förstår utan större problem. Du skriver begripligt och tydligt och gör några störande språkfel men inga förstörande.
Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra dig förstådd på målspråket. Du uttrycker dig klart och tydligt och gör få störande språkfel.
Skriva
Innehåll
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat. Du använder en del nya ord och fraser som tillhör arbetsområdet.
Du uttrycker dig med sammanhang. Du använder flera nya ord och grammatik som tillhör arbetsområdet.
Du uttrycker dig utförligt med många detaljer. Du har ett ganska stort ordförråd och kan variera språket.
Lyssna
I tydligt talat, enkelt språk kan du förstå det mest väsentliga innehållet
I tydligt talat, enkelt språk kan du förstå det huvudsakliga samt tydliga detaljer
I tydligt talat, enkelt språk kan du förstå helheten samt väsentliga detaljer
Realia
  • M2  E 9
Du visar att du kan berätta något om fransk matkultur
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: