Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förutsättningar i världen

Skapad 2021-03-10 10:04 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Geografi Samhällskunskap
Vi kommer att starta geografiarbetet med att med hjälp av kartbok undersöka olika länder. Vi kommer fokusera på de länderna som ni hamnade i när vi körde "Livets lotteri".

Innehåll

Vad ska vi göra?

Vi ska ta reda på hur det ser ut i olika länder i världen med hjälp av kartbok. Vi kommer fokusera på att titta på länder där det är mindre tryggt att växa upp som barn och där förutsättningarna inte är så bra. 

 

Varför?

För att öka omvärldskunskapen.

För att träna att läsa kartbok.

För att öva att se orsaker och konsekvenser.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta mycket med kartboken och framförallt de tematiska kartorna.

Vi kommer att ha genomgång, öva själva, titta på faktafilm och arbeta tillsammans.

 

Hur får du visa mig din kunskap?

Självklart kan du visa den i ditt arbete på lektionstid!

Vi kommer också avsluta med en individuell uppgift där du själv ska undersöka ett land och landets förutsättningar. Du kommer få använda dig av tematiska kartor och berätta hur det ser ut, varför det ser ut så och vilka konsekvenser det får. Som avslutning kommer du få skriva hur levnadsförhållandena i landet kan förbättras.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sh Ge
Geografi moment 1

Förmåga att analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen samt förmåga att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

E
C
A
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.

Förmåga att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

E
C
A
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.

Förmåga att värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

E
C
A
Ojämlika levnadsvillkor & förbättring
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: