Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B

Skapad 2021-03-10 10:08 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Matteborgen 5B
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med Matteborgen 5B. Kapitlen tar upp Tal, Bråk, Procent, Decimaltal och Geometri.

Innehåll

 

Mål för eleven (vad ska jag kunna)

I kapitel 6 utvecklar du förmågan att:

 • veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex. 14 + 8 x 4
 • kunna räkna division med minnessiffror
 • förstå vad som menas med negativa tal
 • kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal
 • kunna byta ut frågetecknet mot rätt tal i t.ex. 10 - 5 = X + 2

I kapitel 7 utvecklar du förmågan att:

 • skriva en halv med olika bråk
 • jämföra och storleksordna bråk
 • räkna ut en viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 18
 • skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal

I kapitel 8 utvecklar du förmågan att:

 • att en hel är 100%, en halv är 50% och att en fjärdedel är 25%
 • avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är
 • dela upp det hela, 100%, i olika procentsatser
 • veta på hur många olika sätt du kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor

I kapitel 9 utvecklar du förmågan att:

 • avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmsta heltal
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
 • avgöra om dina uträkningar är rimliga
 • avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor

I kapitel 10 utvecklar du förmågan att:

 • veta att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel mindre än 90 grader och en trubbig vinkel större än 90 grader
 • veta hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är
 • kunna mäta och rita vinklar med gradskiva
 • kunna räkna med vinkelsumman i en triangel
 • kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder

Arbetssätt / Undervisning

 • Gemensamma genomgångar  
 • Arbete med problemlösning ensam, par och i grupp. (EPA)
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 5B. 
 • Pararbete
 • Diagnoser till varje kapitel, för att se vad varje elev behöver arbeta vidare med. 
 • Bedömningsuppgifter
 

Hur ska det bedömas?

Utifrån arbetet i klassen, med diagnoser, prov och gemensamma övningar.

Två större prov under terminens gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 5B

När du nått delar av målet.
När du har nått målet,
När du har nått målet med god marginal.
Division
Du ska kunna räkna division med minnessiffra.
Du är osäker på kortdivision.
Du behärskar enklare kortdivision med minnessiffra.
Du visar stor säkerhet vid division med minnessiffra.
Överslagsräkning
Du ska förstå hur man använder överslagsräkning och bedöma om ditt svar är rimligt.
Du visar osäkerhet på överslagsräkning/ rimlighetsbedömning
Du behärskar överslagsräkning och använder dig av det för att se om ett svar är rimligt.
Du inser värdet av att använda dig av överslagsräkning och rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
Bråk
Du kan läsa och skriva bråk, storleksordna dem och räkna med dem.
Du är osäker på bråkräkning.
Du har förmågan att läsa och skriva bråk. Du behärskar dessutom att storleksordna och räkna enkla bråk.
Du behärskar bråken, kan jämföra, storleksordna och räkna med dem.
Decimaltal
Du har förmågan att använda och räkna decimaltal.
Du är osäker på decimaltal.
Du behärskar att storleksordna och räkna enkla decimaltal inom de fyra räknesätten.
Du visar stor säkerhet i att räkna decimaltal inom de fyra räknesätten.
Bråk som decimaltal
Du kan skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal.
Du är osäker på att omvandla bråk till decimaltal.
Du kan omvandla enkla bråk till decimaltal.
Du ser sambandet mellan bråk och decimaltal och kan omvandla dem.
Vinklar - mäta och rita
Du kan mäta och rita vinklar med gradskiva.
Du är osäker på vinklar och grader.
Du behärskar att använda en gradskiva för att rita, mäta eller räkna ut en vinkel.
Du behärskar vinklarna och kan bedöma hur många grader en vinkel är, samt veta att en triangels vinkelsumma alltid är 180 grader.
Vinklar - begrepp
Du känner även till begreppen rät, trubbig och spetsig vinkel och dess grader.
Du är osäker på vinklarna och har svårt att skilja på graderna.
Du kan urskilja vinklarna rät, spetsig och trubbig.
Du känner till att en rät vinkel är 90°, en spetsig mindre än 90° och en trubbig mer än 90°.

Ny rubrik

Procent
När du nått delar av målet.
När du har nått målet,
När du har nått målet med god marginal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: