Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål thailändska om Thailands kung, Bhumibol Adulyadej

Skapad 2021-03-10 10:15 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Modersmål
Thailands älskade kung, ”Bhumibol Adulyadej”. Nu ska ni få lära er om den älskade kungen och hans tid i Thailand som den mest älskade Kungen!

Innehåll

 

          

Mål

I det här kapitlet skall elever få kunskaper om: Thailands kung, Bhumibol Adulyadej? Vad har han haft för betydelse för Thailändska landet/befolkningen.

 

Arbetssätt  

 • Genom att använda digitala verktyg som Powerpoint presentation.
 • Att använda internet för att få fram information om temat.
 • Svara på frågorna som finns i häftet.
 • Pararbete

Bedömning 

Din förmåga att:

 • Söka information om temat på internet.
 • Skriva en kort sammanfattning om temat i par med hjälp av internet.
 • Kunna visa vad du har lärt dig om kungen.

 

Tidsplan 

Vecka 2

Presentation om

Thailands kung, Bhumibol Adulyadej.

Vecka 3

Eget arbete/i par för att få fram information om temat samt svara på frågorna.

 

Vecka 4

 

Förberedelse för muntlig presentation.

 

Vecka 5

 

Muntlig presentation.

 

Här kan ni hitta mer information om temat:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bhumibol_Adulyadej

https://www.youtube.com/watch?v=LhM4kM1Pf0w

 

Syfte

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Egen språkproduktion i tal med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.
  Moe  -
 • Egen språkproduktion i skrift med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.
  Moe  -
 • Ord- och begreppsförråd.
  Moe  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven förstår såväl helhet som detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat och nyanserat sätt.
  Moe  A
 • Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat sätt.
  Moe  C
 • Eleven förstår huvudsakligt innehåll i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett översiktligt sätt.
  Moe  E
 • Eleven uttrycker muntligt sammanhängande, strukturerat, tydligt, ledigt samt med variation och flyt sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir begripligt och korrekt. I samtal växlar eleven med säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I skrift formulerar eleven sig varierat och nyanserat på modersmålet med anpassning till syfte, mottagare, situation och innehåll samt följer skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.
  Moe  A
 • Eleven uttrycker muntligt sammanhängande och strukturerat sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir begripligt och korrekt. I samtal växlar eleven med säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I skrift formulerar eleven sig på modersmålet med anpassning till syfte, mottagare, situation och innehåll samt följer skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.
  Moe  C
 • Eleven uttrycker muntligt sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir i huvudsak begripligt och korrekt. I samtal växlar eleven med viss säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I skrift formulerar eleven sig på modersmålet med viss anpassning till syfte, mottagare och situation samt följer i huvudsak skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som i huvudsak är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.
  Moe  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: