Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skuggteater

Skapad 2021-03-10 10:14 i Stugsunds skola Söderhamn
Under några arbetspass kommer du i ditt bildskapande arbete tillverka och använda plana figurer och lära dig hur man ska utforma dem för att få dem att förmedla dina budskap.
Grundskola 4 – 5 Bild Teknik Engelska NO (år 1-3)
Har du spelat skuggteater förr? Vet du hur man gör? Hur ska du få in rörelse i dina figurer? Vet du vad manus är? Detta och mycket annat ska du jobba med på dessa arbetspass och förstås gör vi allt detta på engelska!

Innehåll

Vad du ska lära dig? Varför just detta?

Du ska lära dig att:

 • Planera i grupp
 • Bearbeta dina egna och gruppens idéer
 • Diskutera och välja den idén som  gruppen anser vara mest lämplig för skuggspel
 • Skriva ett manus
 • Skapa olika plana figurer 
 • Hitta på olika sätt att få figurerna rörliga
 • Agera (spela olika roller)
 • Dokumentera ert arbete
 • Redovisa  

Varför just detta?

För att du ska utveckla dina kunskaper om hur skuggbilder skapas. För att du ska få möjlighet  att presentera dina bilder på olika sätt och med hjälp av olika metoder. Du ska även utveckla din kreativitet och ditt intresse för att skapa.

 

Hur ska du lära dig?

Du ska lära dig genom att:

 • Planera / samarbeta
 • Skriva ett manus
 • Skapa olika figurer
 • Agera
 • Dokumentera ditt arbete
 • Redovisa ditt arbete

Vad som kommer att bedömas?

 • Din arbetsinsats  i det skapande arbetet
 • Den färdiga produkten
 • Din dokumentation
 • Din redovisning

Hur får du visa att du kan?

Genom att:

 • Du deltar aktivt i det gemensamma arbetet
 • Du kommer med förslag som för arbetet framåt
 • Du dokumenterar ditt arbete
 • Du redovisar din del i det gemensamma arbetet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6

Matriser

NO Tk En Bl
Skuggspel

Rubrik 1

Nivå 1
Du kan skapa enkla bilder på ett ganska bra sätt. Du kan hjälpa till att utveckla olika idéer och ge förslag som för bildarbetet framåt. Du kan komma på ett enkelt sätt att få figurerna rörliga. Du kan redovisa på ett ganska bra sätt. Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev. Du kan samarbeta på ett ganska bra sätt.
Nivå 2
Du kan skapa utvecklade bilder på ett bra sätt. Du kan hjälpa till att utveckla olika idéer och ge förslag på att välja arbetssätt som för bildarbetet framåt. Du kan komma på ett utvecklat sätt att få figurerna rörliga.Du kan redovisa på ett bra sätt. Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev. Du kan samarbeta på ett bra sätt.
Nivå 3
Du kan skapa välutvecklade bilder på ett mycket bra sätt. Du kan utveckla olika idéer och ge förslag på att välja arbetssätt som för bildarbetet framåt.Du kan komma på ett välutvecklat sätt att få figurerna rörliga. Du kan redovisa på ett mycket bra sätt. Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev. Du kan samarbeta på ett mycket bra sätt.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: