Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmrecension av "Hoppet" Vt 21 Åk 6

Skapad 2021-03-10 10:23 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Svenska
Efter att vi har läst och jobbat med boken Hoppet av Moni Nilsson tillsammans har det nu blivit dags att se filmen. Efter filmvisningen kommer ni att få skriva varsin filmrecension.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

- titta på och analysera en film.

- skriva om filmens innehåll.

- komma med egna tankar och åsikter samt motivera varför du tycker som du gör.

Undervisningens innehåll

Du kommer att få titta på filmen Hoppet baserad på boken med samma titel av Moni Nilsson. Efter filmvisningen kommer du att få skriva en filmrecension.

Dett gör du för att träna din förmåga att:

- förstå, tolka och analysera det du ser.

- urskilja texters/filmers budskap, tema och motiv.

Detta kommer bedömas

Se matrisen nedan.

 

 

 

Matriser

Sv
Filmrecension "Hoppet"

F- nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Handling
Handlingen sammanfattas kortfattat och enkelt.
Handlingen sammanfattas kortfattat och sammanhängande och du lyfter ut de mest betydelsefulla händelserna.
Handlingen sammanfattas kortfattat, sammanhängande och det är noga genomtänkt vad och hur du presenterar den.
Budskap
Du presenterar filmens budskap men utvecklar inte din tanke och ditt resonemang mer än med enstaka meningar.
Du försöker tolka och värdera filmens budskap genom att på ett utvecklat sätt förklara och beskriva, även sådant som händer mellan scenerna. Du gör jämförelser och drar slutsatser.
Du tolkar, värderar och kritiskt granskar filmens budskap på ett välutvecklat sätt genom att resonera, förklara och beskriva, även sådant som händer mellan scenerna. Du jämför med egna och andras tankar, åsikter och erfarenheter. Du drar paralleller, ser sammanhang, drar slutsatser, motiverar och argumenterar.
Språket
Du gör enklare iakttagelser av språket i filmen.
Du gör utvecklade iakttagelser av språket i filmen.
Du gör välutvecklade iakttagelser av språket i filmen samt använder dig av exempel ut filmen som styrker dina iakttagelser.
Reflektioner
Du ger ett fåtal enkla reflektioner kring tankar filmen har väckt hos dig.
Du ger ett flertal utvecklade reflektioner kring tankar filmen har väckt hos dig.
Du ger ett flertal välutvecklade reflektioner kring tankar filmen har väckt hos dig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: