Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hoppet - Jumpin Jack Az åk 6 vt 21

Skapad 2021-03-10 10:34 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Eleverna läser boken "Hoppet" av Moni Nilsson. I arbetet jobbar vi med läsförståelse.
Grundskola 6 Svenska
Under några veckor framöver läser vi och pratar om boken "Hoppet". Vi kommer att läsa den på lite olika sätt. Ibland blir det högläsning, läsning i grupp, enskild läsning eller läxläsning. Vi kommer också arbeta med bokens innehåll på olika sätt.

Innehåll

 

Undervisningens mål:

- Du ska träna på att samtala och skriva om texters innehåll.

- Träna på att komma med egna tankar och åsikter samt motivera varför du tycker som du gör.

- Du ska lära dig att närma dig texter på olika sätt utifrån olika lässtrategier.

- Du ska även utveckla ditt skriftspråk så att det blir tydligare och mer varierande.

Undervisningens innehåll

Du ska:

- få samtala och diskutera olika frågor kring texters innehåll och egna erfarenheter.

- få uttrycka dina egna tankar och åsikter i tal och skrift.

- få motivera varför du tycker som du gör.

- få en större inblick i olika lässtrategier och hur man kan närma sig en text på olika sätt.

Upplägg

Varje lektion kommer vi att arbeta med läsprojektet "Hoppet". Vi kommer ha högläsning, gruppläsning, enskild läsning och läxläsning. Efter varje läsning kommer vi på olika sätt att arbeta med det vi har läst. Det kan vara att samtala om boken i helklass, i grupp eller parvis. Det kan också vara att enskilt besvara ett antal frågor. Ni kommer också få en liten presentationsuppgift om en av karaktärerna.

 

Det du kommer jobba med:

- skriftliga inlämningsuppgifter

- muntliga diskussioner och samtal

- muntlig framställning

- din förmåga att uttrycka egna tankar och åsikter samt din förmåga att kunna motivera dessa.

- din förmåga att följa språkliga normer i skrift.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    Sv
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
    Sv

Matriser

Sv
Matris Hoppet

F - nivå
E -nivå
C - nivå
A - nivå
Läsförståelse
Sammanfatta
Du läser boken och visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av bokens handling (centrala delar), personer och miljö.
Du läser boken och visar en god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av bokens handling (centrala delar), personer och miljö.
Du läser boken och visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar.
Läsförståelse
Budskap och tolkningar
Du gör enkla tolkningar och för ett enkelt resonemang kring bokens innehåll och budskap. Du beskriver på din upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Du gör utvecklade tolkningar och för utvecklade resonemang kring bokens innehåll och budskap. Du beskriver din upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
Du gör välutvecklade tolkningar och för välutvecklade resonemang kring bokens innehåll och budskap. Du beskriver din upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: