Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden i Sverige

Skapad 2021-03-10 10:34 i Sörgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Historia
När kungarna och folket i Norden lämnar asatron och blir kristna slutar vikingatiden. Tiden mellan år 1100 och år 1521 kallas för medeltiden. Det är en lång period som i historieskrivningar ofta har karaktäriserats av pest, ojämlikhet och mörker, men det finns många intressanta händelser och personer att läsa om.

Innehåll

 

 

 

Detta ska du få lära dig i arbetet om medeltiden:

 • Hur Sverige blev ett enat land.
 • Hur det gick till när kristendomen kom till Sverige och hur det påverkade livet här.
 • Hur barn och vuxna levde under den här tiden. 
 • Hur ny teknik gjorde att människor kunde resa långt och besöka nya platser.
 • Hur vi kan veta något om livet och människorna på medeltiden. 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi utgår från boken Tid att minnas. Vi läser faktatexter och samtalar om innehåll, ord och begrepp. Vi kommer också att göra arbetsuppgifter som är baserade på texterna i boken.

Vi tittar på filmer på Sli.se som handlar om livet på medeltiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: