Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: talen 0-10.000

Skapad 2021-03-10 10:35 i Norrskolan Uddevalla
Grundskola 3 Matematik
Vi kommer att arbeta med talen 0-10.000. Vi delar upp tal i tusental, hundratal, tiotal och ental. Vi kommer att jämföra talen efter storleksordning. Vi kommer att repetera uppställning med addition och subtraktion. Vi repeterar även multiplikationstabellerna 1-10.

Innehåll

Undervisning:

Vi övar tillsammans på matematiken genom att arbeta med:

 • genomgångar
 • titta på filmer
 • spel
 • diskussioner

Eleven övar genom att:

 • färdighetsträning i matematikboken, på datorn samt med arbetsblad
 • arbete med problemlösning i par och enskilt

 

 Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • använda och uttrycka kunskaper om ental, tiotal, hundratal och tusental
 • att förstå siffrors platsvärde
 • jämföra och storleksordna talen 0-10.000
 • placera ut talen 0-10.000 på en tallinje
 • avrunda till närmsta tiotal eller hundratal
 • räkna addition och subtraktion med hjälp av uppställning
 • räkna multiplikation med tabellerna 1-10 samt med 100 och 1000
 • läsa, välja räknesätt och lösa textuppgifter
 • visa och lösa problemlösningsuppgifter

Bedömningen kommer att ske löpande på lektionstid och vid avslutningen varje kapitel. Vi fortsätter att repetera sådant som du behöver träna mer på. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: