Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden

Skapad 2021-03-10 10:41 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Frihetstiden , enskilt arbete, fördjupningsarbete och jämförelser i grupp
Grundskola 6 Historia
Stormaktstiden är slut. Krig, pest och missväxt har tagit hårt på människorna. Men nu är det äntligen FRED! Under en stor del av 1700-talet är det riksdagen och kungens råd som bestämmer. Kungen själv har ingenting att säga till om. Därför kallas den här perioden frihetstiden.

Innehåll

 

Det här ska du som elev lära dig

  • Du ska kunna berätta om Sverige under frihetstiden
  • Du ska visa att du kan göra jämförelser mellan levnadsvillkor för människor. Jämförelser samhällsskikt, och jämförelser tidsåldrar.     
  • Du ska kunna berätta om vetenskap under denna tidsperiod
  • Du ska kunna beskriva de största förändringarna under perioden
  • Du ska kunna beskriva vad som händer i övriga världen under denna tidsperiod. 
  • Du ska kunna förklara begrepp som vi använder under arbetsområdet (gemensam begreppslista) 

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:
1) arbeta gemensamt
* titta på film
* läsa historiska berättelser från denna period 
* problematisera och diskutera likheter och skillnader mellan olika tidsåldrar

2) arbeta enskilt
* läsa och arbeta med historieboken
* Ett skriftligt prov

3) gruppdiskussioner - jämförelser och resonemang om likheter och skillnader i historiska tidsåldrar
Jag kommer att bedöma din förmåga att:

-  jämföra och redogöra för likheter och skillnader 
-  att söka och värdera information
- att diskutera och resonera i grupp och enskilt kring händelser kopplade till arbetsområdet

 

 

Matriser

Hi
Frihetstiden

E
C
A
HI - 1 Faktakunskaper om medeltiden
Har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under frihetstiden.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under firhetstiden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under frihetstiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under frihetstiden
HI-2. Resonemang
För resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbuggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under frihetstiden.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar under frihetstiden.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar under frihetstiden.
HI-3. Likheter och skillnader
Kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och visa på likheter och skillnader mellan olika tidsperioder.
Du visar sina kunskaper om frihetstiden genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid
Du visar sina kunskaper om frihetstiden genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid.
Du visar sina kunskaper om frihetstiden genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid.
HI-4. Källhantering
Kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människans levnadsvillkor och för då resonemang om källornas användbarhet.
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
HI-5. Begrepp
Kan använda historiska begrepp på rätt sätt i sina arbeten, vid studier av fakta, användande av källor samt i resonemang.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: