Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla maskiner/uppfinningar

Skapad 2021-03-10 10:53 i Surteskolan Ale
För mycket länge sedan försökte människan att använda uppfinningar och verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa uppfinningar eller "maskiner" var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om dom
Grundskola 5 Svenska Teknik Svenska som andraspråk Bild
Hävstången, hjulet, blocket, skruven, lutande planet och kilen. In i teknikens värld...För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om 6 enkla maskiner.

Innehåll

Syfte

Att utveckla förmågan att förstå teknik och vad tekniska lösningar/uppfinningar har för syfte och användningsområde. Att använda sig av digital teknik i bildframställning och presentation av olika ämnesområden. 

Undervisning

 

Vi kommer att

-Titta på film om de enkla maskinerna och läsa tillsammans.
-Göra experiment där vi använder oss att  enkla maskinerna; hävstången, hjulet, blocket, skruven, lutande planet och kilen.
-Bli uppmärksamma på olika mekanismer i vardagsföremål och lära oss olika tekniska begrepp.
-Göra ett powerPoint arbete om uppfinningarna/enkla maskiner

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

-din förmåga att lösa problem.
-din förmåga att samtala om och förstå ord och begrepp inom arbetsområdet.
-din förmåga att komponera bilder och presentera bilder digitalt

Bedömningar

Jag kommer att bedöma din förmåga i hur du:

 • Förklarar de tekniska uppfinningar/lösningar vi arbetar med
 •  Använder dig av de nya begreppen inom arbetsområdet
 • Förstår nyttan av de enkla maskinerna/uppfinningarna när vi använder de i vardagen
 • Diskuterar kring om hur uppfinningarna utvecklats, från förr till nu och hur det har påverkat människan
 • Drar slutsatser vilken lösning som är bäst i olika situationer
 • Redovisar framställer bilder
 • Utvecklar dina ideér  och väljer handlingar som leder framåt i bildframställningen 
 • Använder dig av digitalteknik i framställningen

 

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: