Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemkunskap åk 6 Vt 2021

Skapad 2021-03-10 10:57 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Mat, måltider, hälsa
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
I hem-och konsumentkunskap kommer du att tillaga enklare måltider samt baka utifrån enkla recept. Få kunskap om hur du ska använda lämpliga redskap när du tillagar mat. Du kommer också få kunskaper om om sambandet mat och hälsa. Under terminen kommer vi också prata om miljö och hur vi ska leva för en hållbar framtid. Samt få kännedom om konsumtion och ekonomi.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Du ska visa att du klarar av klara av arbetsuppgifter som:

 • tillaga din egen frukost och ditt egna mellanmål.
 • ha kunsklap om våra olika näringsämnen
 • veta vad hållbar utveckling innebär.
 • känna till och planera din egna ekonomi.

Undervisningens innehåll

Under denna terminen kommer vi att arbeta med lättare maträtter.

 • Vi kommer även att arbeta med kost och hälsa och ta reda på vad det betyder för att du ska må bra och orka med skolarbetet.
 • Hållbar utveckling vad betyder det och hur påverka det oss nu och i framtiden.
 • Reklam vad är det egentligen? Blir vi påverkade av reklam och varför då?
 • vi kommer även att reflektera över inkomster o utgifter (din veckopeng m,m)

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt vid varje lektionstillfälle, där jag vill att eleverna på ett aktiv sätt ska kunna visa mig vad de har lärt sig genom genom olika diskussioner och reflektioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
  Hkk  1-6
 • Måltidens betydelse för gemenskap.
  Hkk  1-6
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
  Hkk  1-6
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
  Hkk  1-6
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
  Hkk  1-6
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
  Hkk  1-6
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
  Hkk  1-6
 • Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.
  Hkk  1-6

Matriser

Hkk
Omdömesmatris hem- och konsumentkunskap år 6

F
E
C
A
Planera och tillaga enkla måltider och förstå sambandet mellan kost o hälsa.
Tillagar enkla måltider och genomför andra uppgifter som hör samman med måltiden med viss anpassning till aktivitetens krav.
Tillagar enkla måltider och genomför andra uppgifter som hör samman med måltiden med god anpassning till aktivitetens krav.
Tillagar enkla måltider och genomför andra uppgifter som hör samman med måltiden med mycket god anpassning till aktivitetens krav.
Kan använda metoder, livsmedel och redskap
Kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett bra och fungerande och säkert sätt.
Kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett mycket bra och välfungerande o säkert sätt.
Arbetsprocess, kan följa ett recept
Kan ge enkla omdömen om om arbetsprocessen. Kan följa recept och instruktioner med viss hjälp.
Kan ge utvecklade omdömen om om arbetsprocessen. Kan följa recept och instruktioner på ett fungerande sätt.
Kan ge välutvecklade omdömen om om arbetsprocess. Kan följa recept och instruktioner på ett välfungerande sätt.
Provet Kost, Hälsa
Kan föra enkla resonemang om Kost, Hälsa
Kan föra till viss del utvecklade resonemang om Kost, Hälsa.
Kan föra välutvecklade resonemang om Kost, Hälsa.
Provet Miljö & Livsstil
Kan föra enkla resonemang om miljö och livsstil.
Kan föra till viss del utvecklade resonemang om miljö och livsstil.
Kan föra välutvecklade resonemang om miljö och livsstil.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: