Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för modersmål Arabiska

Skapad 2021-03-10 11:19 i Flerspråksenheten Kungälv
Grundskola 7 – 9 Modersmål

Innehåll

Planering för modersmål åk 7-9
Vi kommer under terminen arbeta med följande arbetsområden.
Du skall .
kunna berätta om ditt hemland, demografi,dialekter och geografisk.
- kunna berätta om några aktuella samhällsproblem och jämföra de med svenska förhållande
- kunna berätta i stora drag om hur ditt hemland styrs och hur det är i jämförelse med Sverige
- att kunna reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer

Arbetsformer och materiel;

Arbetsformer:
- individuellt arbete,
- tyst och hög läsning av faktatexter samt dikter
- skrivning av sammanfattningar,
- samtal om lästa texter,
- muntliga redovisningar.

Materiel:
stenciler.
söka på nätet.
autentiskt material i form av tidningsartiklar och TV program.
Skönlitterär texter.

Bedömning:

Kontinuerligt kommer jag att bedöma din förmåga att;
- muntligt och skriftligt sammanfatta viktiga punkter av en faktatext,
- berätta om poeter i arabländer.,
- berätta om några helgdagar och jämföra de med hur det är i Sverige,
- berätta om samhället i Irak/syren i jämförelse med svenska samhället.
- berätta i stora drag om hur ditt hemland styrs.
resonera om några aktuella samhällsproblem.
- berätta om några viktiga historiska händelser.Kopplingar till läroplan
• Ml
Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• Ml
Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
• Ml
Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
• Ml
Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
• Ml
Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
• Ml
Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
• Ml
Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
• Ml
Läsa och skriva Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
• Ml
Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: