Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling/delaktighet

Skapad 2021-03-10 11:40 i Förskolan Skåvan Kunskapskryssaren AB
Förskola
Samlingar har vi varje dag före lunch.

Innehåll

 

 

Syfte:

 • Känna gruppgemenskap
 • Träna på att tala i grupp, att uttrycka sina önskemål, 
 • Träna på turtagning, vänta på ex. taltid, sin tur att välja sång, frukt
 • Göra olika språkövningar som rim, ramsor 
 • Sångstund
 • Sagoberättande med stöd av ex. flano, påse, bok
 • Leka tillsammans som "Gubben i lådan, Hunden och benet, Kimslek, Gömma nyckel".
 • Matematik i förskolan
 • Lyfta funderingar kring naturkunskap

 

 

Strävansmål:

 • Att alla barn ska bli sedda och lyssnade på
 • Att alla barn ska känna sig trygga i gruppen
 • Väcka nyfikenhet och lust för att leka och lära
 • Att våga testa nya saker

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: