Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO 4 - Kapitel 4 Naturen på vintern

Skapad 2021-03-10 11:45 i Ilsbo skola Nordanstig
Grundskola 4 – 5 Biologi
Växter och djur på vintern.

Innehåll

Arbetsområde och arbetssätt

Vi utgår från Koll på NO 4 och läser om naturen på vintern.

Vi kommer att läsa, diskutera, svara på frågor och arbeta med arbetsblad.

 

Mål för dig som elev

Du som elev ska:

  • Ge exempel på hur olika djur hittar mat på vintern.
  • Ge exempel på hur olika växter klarar vintern.
  • Förklara hur olika djur kan hålla sig varma i kylan.

Bedömning

Din lärare kommer att bedöma din förmåga att:

  • Förklara och beskriva
  • Samtala
  • Söka och använda information

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång, men även på ett prov samt genom dokumentation i din arbetsbok.

Kopplingar till läroplanen

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. 

Centralt innehåll

Natur och samhälle

  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Biologins metoder och arbetssätt

  • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. 

Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: