Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamarbete Knacka På

Skapad 2021-03-10 11:55 i Persfallets förskola Hofors
Förskola
Vi kommer att arbeta tematiskt med utgångspunkt i boken Knacka på av Anna-Clara Tidholm.

Innehåll

Vi kommer arbeta med boken Knacka på som utgångspunkt. Vårt huvudsyfte med detta arbete är att öka intresset bland barnen kring högläsning. Då forskning har visat att det högläsning minskar i hemmet och på förskolan. Förskolan spelar en viktig roll  för att tidigt uppmuntra intresset och skapa nyfikenhet hos barnen kring böcker.

Det har vi tänkt gör:

 

Dramatisera

Skapa inbjudande läsmiljöer tillsammans med barnen och även att personalen har byggt upp en ”ny miljö” i förväg, vilken skapar nyfikenhet och spänning hos barnen.

Kommunicera kring boken och dess bilder.

Lyfta nya ord och begrepp.

Koppla barnens egna intressen och erfarenheter till arbetar med.

Hur vi kommer att fortsätta vårt temaarbete beror helt på vad och hur barnens intressen visas.

Vi kommer väva in olika läroplansmål och arbeta med olika former av skapande aktiviteter.

Språket kommer att vara i fokus genom hela arbete, vi läser och samtalar om boken samt diskuterar bilderna.

Vi kommer även att arbeta med den interaktiva appen Knacka.

Vi använder pussel med motiv från boken.

Vi projicerar bilderna så att barnen kan interagera med bilderna och samtala och peka på bilderna. 
Vi har lånat in en ryggsäck med rekvisita kopplat till boken från biblioteket och där finns även en cd med specialkomponerad musik och en metodhandledning. Här finns förslag på hur vi kan uppleva boken genom att dansa, läsa och lyssna. 
”Att dansa och röra sig till boken kan ses som ytterligare en dimension i det lässtimulerande arbetet.”  

(Dansa, lyssna, läsa – Knacka på! är ett koncept som Kulturutveckling dåvarande; Musik Gävleborg och Länsbibliotek Gävleborg Uppsala tog fram 2011.)

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: